Nový Kostel

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):554707
NUTS5:CZ0411554707
Obec s pověřeným úřadem:Cheb
Obec s rozšířenou působností:Cheb
LAU 1 (NUTS 4):CZ0411 - Cheb
NUTS3:CZ041 - Karlovarský kraj
NUTS2:CZ04 - Severozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem:Cheb
Obec s rozšířenou působností:Cheb
Katastrální plocha (ha):4 371
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:489
Nadmořská výška (m n.m.):486
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):12° 26' 43'' E , 50° 13' 1'' N
První písemná zpráva (rok): 1 714
Počet katastrů:11
Počet územně technických jednotek:11
Počet částí obce:8
PSČ:35134

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001538
z toho muži264
z toho ženy274

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001538
v tom ve věku0-14105
15-64386
65 a více let47

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší433
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného203
vyučení a stř. odborné bez mat.165
úplné střední s maturitou43
vyšší odborné a nástavbové6
vysokoškolské5
nezjištěné vzdělání11

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.463
Cizinci s dlouhodobým pobytem4
Osoby s občanstvím Slovenské republiky4
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie3

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící173
Nezjištěné vyznání2

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem280
v tomzaměstnaní celkem258
nezaměstnaní celkem22

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem280
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov37
průmysl134
stavebnictví16
obchod,opravy motor. vozidel9
doprava, pošty a telekomunikace19
veřejná správa, obrana, soc. zabez.6
školství, zdravot., veter. a soc. činn.17

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec173
denně mimo obec154
denně mimo obec nad 60min.3

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti171
Cenzové domácnosti216
v tomúplné rodiny110
neúplné rodiny50
nerodinné domácnosti2
domácnosti jednotlivců54

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy111
Trvale obydlené domy - rodinné domy95
Neobydlené obydlené domy celkem31
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci11
Průměrné stáří trvale obydlených domů57
Domy podle vlastnictvísoukromých osob90
obce, státu19
bytové družstvo - SBD0
ostatní vlastnictví2

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy111
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť31
vodovodem106
plynem1
ústředním topením59

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty171
Trvale obydlené byty v rodin. domech96
Neobydlené byty36

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem171
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě74
v osobním vlastnictví0
nájemní86
člena bytového družstva0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem171
Byty podle vybaveníplyn v bytě0
vodovod v bytě163
připojení na veřejnou kanalizační síť80
ústřední topení, etážové topení70
vlastní koupelna, sprchový kout161

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz