Praha

Souhrnné informace
Status:Hlavní město
Typ sídla:Krajské město
ZUJ (kód obce):554782
NUTS5:CZ0100554782
Obec s pověřeným úřadem:X-X-X
Obec s rozšířenou působností:X-X-X
LAU 1 (NUTS 4):CZ0100 - Praha
NUTS3:CZ010 - Hlavní město Praha
NUTS2:CZ01 - Praha
Obec s pověřeným obecním úřadem:X-X-X
Obec s rozšířenou působností:X-X-X
Katastrální plocha (ha):49 610
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:1 280 508
Nadmořská výška (m n.m.):194
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):14° 25' 27'' E , 50° 5' 16'' N
První písemná zpráva (rok): 965
Počet katastrů:112
Počet územně technických jednotek:152
Počet částí obce:112
PSČ:11000

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20011 169 106
z toho muži554 382
z toho ženy614 724

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20011 169 106
v tom ve věku0-14156 702
15-64822 528
65 a více let189 876

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší1 012 404
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného147 976
vyučení a stř. odborné bez mat.292 029
úplné střední s maturitou309 156
vyšší odborné a nástavbové52 715
vysokoškolské190 373
nezjištěné vzdělání20 155

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.1 091 542
Cizinci s dlouhodobým pobytem24 623
Osoby s občanstvím Slovenské republiky5 101
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie4 237

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící286 567
Nezjištěné vyznání95 515

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem635 105
v tomzaměstnaní celkem601 031
nezaměstnaní celkem34 074

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem635 105
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov3 657
průmysl77 734
stavebnictví52 167
obchod,opravy motor. vozidel81 109
doprava, pošty a telekomunikace54 459
veřejná správa, obrana, soc. zabez.46 323
školství, zdravot., veter. a soc. činn.74 900

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec418 546
denně mimo obec18 306
denně mimo obec nad 60min.3 889

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti496 940
Cenzové domácnosti547 811
v tomúplné rodiny236 980
neúplné rodiny89 614
nerodinné domácnosti19 882
domácnosti jednotlivců201 335

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy82 160
Trvale obydlené domy - rodinné domy50 258
Neobydlené obydlené domy celkem6 032
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci305
Průměrné stáří trvale obydlených domů51
Domy podle vlastnictvísoukromých osob55 781
obce, státu8 630
bytové družstvo - SBD4 319
ostatní vlastnictví12 662

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy82 160
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť70 203
vodovodem81 465
plynem66 087
ústředním topením58 891

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty496 940
Trvale obydlené byty v rodin. domech63 642
Neobydlené byty54 303

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem496 940
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě55 893
v osobním vlastnictví54 796
nájemní234 599
člena bytového družstva64 737

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem496 940
Byty podle vybaveníplyn v bytě367 164
vodovod v bytě492 659
připojení na veřejnou kanalizační síť481 462
ústřední topení, etážové topení373 077
vlastní koupelna, sprchový kout481 772

Externí odkazy

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz