Plzeň

Souhrnné informace
Status:Statutární město
Typ sídla:Krajské město
ZUJ (kód obce):554791
NUTS5:CZ0323554791
Obec s pověřeným úřadem:Plzeň
Obec s rozšířenou působností:Plzeň
LAU 1 (NUTS 4):CZ0323 - Plzeň-město
NUTS3:CZ032 - Plzeňský kraj
NUTS2:CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem:Plzeň
Obec s rozšířenou působností:Plzeň
Katastrální plocha (ha):13 767
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:170 548
Nadmořská výška (m n.m.):323
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):13° 22' 39'' E , 49° 44' 51'' N
První písemná zpráva (rok): 1 295
Počet katastrů:23
Počet územně technických jednotek:27
Počet částí obce:25
PSČ:30100

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001166 118
z toho muži79 965
z toho ženy86 153

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001166 118
v tom ve věku0-1423 395
15-64117 629
65 a více let25 094

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší142 723
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného25 655
vyučení a stř. odborné bez mat.48 801
úplné střední s maturitou41 895
vyšší odborné a nástavbové6 131
vysokoškolské17 859
nezjištěné vzdělání2 382

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.158 745
Cizinci s dlouhodobým pobytem979
Osoby s občanstvím Slovenské republiky229
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie126

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící33 755
Nezjištěné vyznání16 406

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem87 516
v tomzaměstnaní celkem80 404
nezaměstnaní celkem7 112

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem87 516
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov828
průmysl22 223
stavebnictví7 198
obchod,opravy motor. vozidel10 554
doprava, pošty a telekomunikace6 613
veřejná správa, obrana, soc. zabez.6 126
školství, zdravot., veter. a soc. činn.11 900

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec11 770
denně mimo obec6 318
denně mimo obec nad 60min.1 246

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti68 398
Cenzové domácnosti75 736
v tomúplné rodiny37 630
neúplné rodiny10 879
nerodinné domácnosti1 358
domácnosti jednotlivců25 869

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy13 963
Trvale obydlené domy - rodinné domy9 083
Neobydlené obydlené domy celkem1 034
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci174
Průměrné stáří trvale obydlených domů50
Domy podle vlastnictvísoukromých osob9 789
obce, státu1 154
bytové družstvo - SBD503
ostatní vlastnictví2 397

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy13 963
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť11 862
vodovodem13 808
plynem12 829
ústředním topením9 979

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty68 398
Trvale obydlené byty v rodin. domech11 650
Neobydlené byty5 773

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem68 398
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě9 814
v osobním vlastnictví22 456
nájemní20 810
člena bytového družstva11 997

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem68 398
Byty podle vybaveníplyn v bytě63 344
vodovod v bytě67 576
připojení na veřejnou kanalizační síť65 761
ústřední topení, etážové topení57 830
vlastní koupelna, sprchový kout66 203

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz