Ústí nad Labem

Souhrnné informace
Status:Statutární město
Typ sídla:Krajské město
ZUJ (kód obce):554804
NUTS5:CZ0427554804
Obec s pověřeným úřadem:Ústí nad Labem
Obec s rozšířenou působností:Ústí nad Labem
LAU 1 (NUTS 4):CZ0427 - Ústí nad Labem
NUTS3:CZ042 - Ústecký kraj
NUTS2:CZ04 - Severozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem:Ústí nad Labem
Obec s rozšířenou působností:Ústí nad Labem
Katastrální plocha (ha):9 396
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:92 984
Nadmořská výška (m n.m.):218
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):14° 1' 56'' E , 50° 39' 39'' N
První písemná zpráva (rok): 993
Počet katastrů:26
Počet územně technických jednotek:29
Počet částí obce:22
PSČ:40001

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.200195 436
z toho muži45 983
z toho ženy49 453

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.200195 436
v tom ve věku0-1415 841
15-6467 536
65 a více let12 059

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší79 595
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného18 871
vyučení a stř. odborné bez mat.27 951
úplné střední s maturitou21 379
vyšší odborné a nástavbové2 820
vysokoškolské6 556
nezjištěné vzdělání2 018

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.88 164
Cizinci s dlouhodobým pobytem538
Osoby s občanstvím Slovenské republiky211
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie64

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící14 938
Nezjištěné vyznání7 260

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem50 440
v tomzaměstnaní celkem43 611
nezaměstnaní celkem6 829

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem50 440
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov284
průmysl10 160
stavebnictví4 183
obchod,opravy motor. vozidel5 209
doprava, pošty a telekomunikace5 187
veřejná správa, obrana, soc. zabez.3 701
školství, zdravot., veter. a soc. činn.6 455

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec8 384
denně mimo obec4 738
denně mimo obec nad 60min.762

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti39 451
Cenzové domácnosti43 411
v tomúplné rodiny20 861
neúplné rodiny6 188
nerodinné domácnosti900
domácnosti jednotlivců15 462

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy6 930
Trvale obydlené domy - rodinné domy4 248
Neobydlené obydlené domy celkem362
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci33
Průměrné stáří trvale obydlených domů51
Domy podle vlastnictvísoukromých osob4 260
obce, státu587
bytové družstvo - SBD617
ostatní vlastnictví1 358

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy6 930
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť5 051
vodovodem6 805
plynem4 483
ústředním topením5 581

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty39 451
Trvale obydlené byty v rodin. domech5 356
Neobydlené byty2 784

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem39 451
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě4 387
v osobním vlastnictví13 189
nájemní10 130
člena bytového družstva9 729

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem39 451
Byty podle vybaveníplyn v bytě29 076
vodovod v bytě39 086
připojení na veřejnou kanalizační síť36 477
ústřední topení, etážové topení34 919
vlastní koupelna, sprchový kout38 422

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz