Skalná

Souhrnné informace
Status:Město
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):554812
NUTS5:CZ0411554812
Obec s pověřeným úřadem:Cheb
Obec s rozšířenou působností:Cheb
LAU 1 (NUTS 4):CZ0411 - Cheb
NUTS3:CZ041 - Karlovarský kraj
NUTS2:CZ04 - Severozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem:Cheb
Obec s rozšířenou působností:Cheb
Katastrální plocha (ha):2 344
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:1 944
Nadmořská výška (m n.m.):465
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):12° 21' 41'' E , 50° 10' 13'' N
První písemná zpráva (rok): 1 224
Počet katastrů:5
Počet územně technických jednotek:5
Počet částí obce:5
PSČ:35134

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20011 668
z toho muži828
z toho ženy840

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20011 668
v tom ve věku0-14277
15-641 168
65 a více let223

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší1 391
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného506
vyučení a stř. odborné bez mat.555
úplné střední s maturitou244
vyšší odborné a nástavbové21
vysokoškolské47
nezjištěné vzdělání18

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.1 420
Cizinci s dlouhodobým pobytem66
Osoby s občanstvím Slovenské republiky2
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící618
Nezjištěné vyznání103

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem919
v tomzaměstnaní celkem867
nezaměstnaní celkem52

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem919
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov33
průmysl355
stavebnictví75
obchod,opravy motor. vozidel57
doprava, pošty a telekomunikace46
veřejná správa, obrana, soc. zabez.52
školství, zdravot., veter. a soc. činn.74

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec441
denně mimo obec340
denně mimo obec nad 60min.6

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti596
Cenzové domácnosti690
v tomúplné rodiny419
neúplné rodiny93
nerodinné domácnosti12
domácnosti jednotlivců166

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy335
Trvale obydlené domy - rodinné domy281
Neobydlené obydlené domy celkem43
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci15
Průměrné stáří trvale obydlených domů51
Domy podle vlastnictvísoukromých osob282
obce, státu21
bytové družstvo - SBD3
ostatní vlastnictví28

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy335
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť201
vodovodem329
plynem170
ústředním topením229

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty596
Trvale obydlené byty v rodin. domech311
Neobydlené byty67

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem596
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě255
v osobním vlastnictví105
nájemní167
člena bytového družstva11

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem596
Byty podle vybaveníplyn v bytě321
vodovod v bytě584
připojení na veřejnou kanalizační síť433
ústřední topení, etážové topení431
vlastní koupelna, sprchový kout555

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz