Ostrava

Souhrnné informace
Status:Statutární město
Typ sídla:Krajské město
ZUJ (kód obce):554821
NUTS5:CZ0806554821
Obec s pověřeným úřadem:Ostrava
Obec s rozšířenou působností:Ostrava
LAU 1 (NUTS 4):CZ0806 - Ostrava-město
NUTS3:CZ080 - Moravskoslezský kraj
NUTS2:CZ08 - Moravskoslezsko
Obec s pověřeným obecním úřadem:Ostrava
Obec s rozšířenou působností:Ostrava
Katastrální plocha (ha):21 422
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:291 634
Nadmořská výška (m n.m.):212
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):18° 16' 55'' E , 49° 50' 5'' N
První písemná zpráva (rok): 1 267
Počet katastrů:39
Počet územně technických jednotek:39
Počet částí obce:37
PSČ:70200

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001316 744
z toho muži153 018
z toho ženy163 726

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001316 744
v tom ve věku0-1451 843
15-64224 753
65 a více let40 148

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší264 901
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného64 899
vyučení a stř. odborné bez mat.94 993
úplné střední s maturitou63 726
vyšší odborné a nástavbové8 867
vysokoškolské27 893
nezjištěné vzdělání4 523

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.292 148
Cizinci s dlouhodobým pobytem1 326
Osoby s občanstvím Slovenské republiky1 042
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie190

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící93 400
Nezjištěné vyznání25 431

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem160 210
v tomzaměstnaní celkem132 495
nezaměstnaní celkem27 715

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem160 210
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov952
průmysl42 944
stavebnictví13 323
obchod,opravy motor. vozidel20 305
doprava, pošty a telekomunikace11 559
veřejná správa, obrana, soc. zabez.8 803
školství, zdravot., veter. a soc. činn.18 755

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec16 190
denně mimo obec8 124
denně mimo obec nad 60min.1 476

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti128 388
Cenzové domácnosti140 848
v tomúplné rodiny69 493
neúplné rodiny20 978
nerodinné domácnosti2 649
domácnosti jednotlivců47 728

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy22 481
Trvale obydlené domy - rodinné domy14 509
Neobydlené obydlené domy celkem1 366
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci187
Průměrné stáří trvale obydlených domů43
Domy podle vlastnictvísoukromých osob14 103
obce, státu3 181
bytové družstvo - SBD1 683
ostatní vlastnictví3 362

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy22 481
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť14 096
vodovodem22 273
plynem19 158
ústředním topením18 332

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty128 388
Trvale obydlené byty v rodin. domech18 659
Neobydlené byty7 524

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem128 388
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě14 718
v osobním vlastnictví6 940
nájemní56 233
člena bytového družstva35 854

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem128 388
Byty podle vybaveníplyn v bytě117 058
vodovod v bytě127 922
připojení na veřejnou kanalizační síť115 853
ústřední topení, etážové topení115 031
vlastní koupelna, sprchový kout125 934

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz