Karlovy Vary

Souhrnné informace
Status:Statutární město
Typ sídla:Krajské město
ZUJ (kód obce):554961
NUTS5:CZ0412554961
Obec s pověřeným úřadem:Karlovy Vary
Obec s rozšířenou působností:Karlovy Vary
LAU 1 (NUTS 4):CZ0412 - Karlovy Vary
NUTS3:CZ041 - Karlovarský kraj
NUTS2:CZ04 - Severozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem:Karlovy Vary
Obec s rozšířenou působností:Karlovy Vary
Katastrální plocha (ha):5 909
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:49 046
Nadmořská výška (m n.m.):447
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):12° 53' 10'' E , 50° 13' 17'' N
První písemná zpráva (rok): 1 349
Počet katastrů:15
Počet územně technických jednotek:15
Počet částí obce:15
PSČ:36001

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.200153 358
z toho muži25 347
z toho ženy28 011

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.200153 358
v tom ve věku0-147 452
15-6437 709
65 a více let8 197

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší45 906
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného9 842
vyučení a stř. odborné bez mat.15 671
úplné střední s maturitou13 223
vyšší odborné a nástavbové2 291
vysokoškolské4 425
nezjištěné vzdělání454

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.48 730
Cizinci s dlouhodobým pobytem436
Osoby s občanstvím Slovenské republiky94
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie76

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící11 550
Nezjištěné vyznání2 911

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem28 997
v tomzaměstnaní celkem25 861
nezaměstnaní celkem3 136

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem28 997
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov249
průmysl4 867
stavebnictví2 633
obchod,opravy motor. vozidel3 502
doprava, pošty a telekomunikace1 737
veřejná správa, obrana, soc. zabez.1 722
školství, zdravot., veter. a soc. činn.3 994

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec6 839
denně mimo obec3 416
denně mimo obec nad 60min.290

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti22 156
Cenzové domácnosti25 032
v tomúplné rodiny10 992
neúplné rodiny4 320
nerodinné domácnosti744
domácnosti jednotlivců8 976

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy4 296
Trvale obydlené domy - rodinné domy2 143
Neobydlené obydlené domy celkem210
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci6
Průměrné stáří trvale obydlených domů56
Domy podle vlastnictvísoukromých osob2 372
obce, státu592
bytové družstvo - SBD65
ostatní vlastnictví1 233

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy4 296
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť3 775
vodovodem4 262
plynem3 273
ústředním topením2 919

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty22 156
Trvale obydlené byty v rodin. domech2 760
Neobydlené byty1 517

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem22 156
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě2 395
v osobním vlastnictví7 059
nájemní8 527
člena bytového družstva711

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem22 156
Byty podle vybaveníplyn v bytě18 509
vodovod v bytě22 053
připojení na veřejnou kanalizační síť21 352
ústřední topení, etážové topení17 541
vlastní koupelna, sprchový kout21 271

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz