Pardubice

Souhrnné informace
Status:Statutární město
Typ sídla:Krajské město
ZUJ (kód obce):555134
NUTS5:CZ0532555134
Obec s pověřeným úřadem:Pardubice
Obec s rozšířenou působností:Pardubice
LAU 1 (NUTS 4):CZ0532 - Pardubice
NUTS3:CZ053 - Pardubický kraj
NUTS2:CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:Pardubice
Obec s rozšířenou působností:Pardubice
Katastrální plocha (ha):8 266
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:90 044
Nadmořská výška (m n.m.):221
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):15° 46' 36'' E , 50° 2' 27'' N
První písemná zpráva (rok): 1 295
Počet katastrů:20
Počet územně technických jednotek:26
Počet částí obce:27
PSČ:53002

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.200190 889
z toho muži43 659
z toho ženy47 230

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.200190 889
v tom ve věku0-1413 260
15-6463 818
65 a více let13 811

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší77 629
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného13 116
vyučení a stř. odborné bez mat.27 226
úplné střední s maturitou23 287
vyšší odborné a nástavbové3 534
vysokoškolské9 434
nezjištěné vzdělání1 032

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.87 271
Cizinci s dlouhodobým pobytem376
Osoby s občanstvím Slovenské republiky157
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie46

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící19 469
Nezjištěné vyznání6 211

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem47 569
v tomzaměstnaní celkem44 473
nezaměstnaní celkem3 096

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem47 569
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov422
průmysl12 498
stavebnictví4 167
obchod,opravy motor. vozidel5 975
doprava, pošty a telekomunikace3 631
veřejná správa, obrana, soc. zabez.3 533
školství, zdravot., veter. a soc. činn.5 624

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec9 726
denně mimo obec6 308
denně mimo obec nad 60min.856

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti35 841
Cenzové domácnosti39 734
v tomúplné rodiny21 011
neúplné rodiny5 610
nerodinné domácnosti842
domácnosti jednotlivců12 271

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy8 743
Trvale obydlené domy - rodinné domy6 451
Neobydlené obydlené domy celkem674
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci105
Průměrné stáří trvale obydlených domů45
Domy podle vlastnictvísoukromých osob6 556
obce, státu645
bytové družstvo - SBD557
ostatní vlastnictví934

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy8 743
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť7 477
vodovodem8 654
plynem8 010
ústředním topením6 291

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty35 841
Trvale obydlené byty v rodin. domech7 842
Neobydlené byty2 684

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem35 841
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě6 564
v osobním vlastnictví5 665
nájemní12 018
člena bytového družstva8 782

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem35 841
Byty podle vybaveníplyn v bytě30 709
vodovod v bytě35 563
připojení na veřejnou kanalizační síť34 371
ústřední topení, etážové topení32 148
vlastní koupelna, sprchový kout35 267

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz