Kolinec

Souhrnné informace
Status:Městys
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):556467
NUTS5:CZ0322556467
Obec s pověřeným úřadem:Sušice
Obec s rozšířenou působností:Sušice
LAU 1 (NUTS 4):CZ0322 - Klatovy
NUTS3:CZ032 - Plzeňský kraj
NUTS2:CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem:Sušice
Obec s rozšířenou působností:Sušice
Katastrální plocha (ha):4 871
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:1 445
Nadmořská výška (m n.m.):545
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):13° 26' 20'' E , 49° 17' 56'' N
První písemná zpráva (rok): 1 290
Počet katastrů:18
Počet územně technických jednotek:18
Počet částí obce:18
PSČ:34142

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20011 413
z toho muži695
z toho ženy718

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20011 413
v tom ve věku0-14220
15-64935
65 a více let258

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší1 193
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného329
vyučení a stř. odborné bez mat.501
úplné střední s maturitou273
vyšší odborné a nástavbové24
vysokoškolské57
nezjištěné vzdělání9

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.1 353
Cizinci s dlouhodobým pobytem22
Osoby s občanstvím Slovenské republiky5
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící551
Nezjištěné vyznání162

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem686
v tomzaměstnaní celkem642
nezaměstnaní celkem44

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem686
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov101
průmysl244
stavebnictví56
obchod,opravy motor. vozidel51
doprava, pošty a telekomunikace37
veřejná správa, obrana, soc. zabez.45
školství, zdravot., veter. a soc. činn.43

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec350
denně mimo obec292
denně mimo obec nad 60min.38

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti511
Cenzové domácnosti572
v tomúplné rodiny334
neúplné rodiny59
nerodinné domácnosti9
domácnosti jednotlivců170

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy411
Trvale obydlené domy - rodinné domy385
Neobydlené obydlené domy celkem236
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci191
Průměrné stáří trvale obydlených domů53
Domy podle vlastnictvísoukromých osob381
obce, státu12
bytové družstvo - SBD1
ostatní vlastnictví17

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy411
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť71
vodovodem407
plynem10
ústředním topením271

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty511
Trvale obydlené byty v rodin. domech432
Neobydlené byty256

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem511
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě359
v osobním vlastnictví2
nájemní79
člena bytového družstva0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem511
Byty podle vybaveníplyn v bytě3
vodovod v bytě501
připojení na veřejnou kanalizační síť112
ústřední topení, etážové topení394
vlastní koupelna, sprchový kout471

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz