Mochtín

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):556718
NUTS5:CZ0322556718
Obec s pověřeným úřadem:Klatovy
Obec s rozšířenou působností:Klatovy
LAU 1 (NUTS 4):CZ0322 - Klatovy
NUTS3:CZ032 - Plzeňský kraj
NUTS2:CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem:Klatovy
Obec s rozšířenou působností:Klatovy
Katastrální plocha (ha):2 396
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:1 026
Nadmořská výška (m n.m.):450
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):13° 21' 25'' E , 49° 21' 37'' N
První písemná zpráva (rok): 1 398
Počet katastrů:8
Počet územně technických jednotek:8
Počet částí obce:10
PSČ:33901

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001919
z toho muži455
z toho ženy464

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001919
v tom ve věku0-14142
15-64569
65 a více let208

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší777
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného286
vyučení a stř. odborné bez mat.315
úplné střední s maturitou133
vyšší odborné a nástavbové13
vysokoškolské25
nezjištěné vzdělání5

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.890
Cizinci s dlouhodobým pobytem7
Osoby s občanstvím Slovenské republiky0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící368
Nezjištěné vyznání133

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem382
v tomzaměstnaní celkem365
nezaměstnaní celkem17

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem382
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov55
průmysl115
stavebnictví48
obchod,opravy motor. vozidel36
doprava, pošty a telekomunikace21
veřejná správa, obrana, soc. zabez.21
školství, zdravot., veter. a soc. činn.34

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec266
denně mimo obec223
denně mimo obec nad 60min.9

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti266
Cenzové domácnosti315
v tomúplné rodiny187
neúplné rodiny35
nerodinné domácnosti6
domácnosti jednotlivců87

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy207
Trvale obydlené domy - rodinné domy196
Neobydlené obydlené domy celkem60
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci36
Průměrné stáří trvale obydlených domů46
Domy podle vlastnictvísoukromých osob195
obce, státu6
bytové družstvo - SBD1
ostatní vlastnictví5

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy207
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť13
vodovodem199
plynem69
ústředním topením134

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty266
Trvale obydlené byty v rodin. domech235
Neobydlené byty80

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem266
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě185
v osobním vlastnictví5
nájemní35
člena bytového družstva5

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem266
Byty podle vybaveníplyn v bytě93
vodovod v bytě257
připojení na veřejnou kanalizační síť22
ústřední topení, etážové topení199
vlastní koupelna, sprchový kout246

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz