Myslív

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):556734
NUTS5:CZ0322556734
Obec s pověřeným úřadem:Horažďovice
Obec s rozšířenou působností:Horažďovice
LAU 1 (NUTS 4):CZ0322 - Klatovy
NUTS3:CZ032 - Plzeňský kraj
NUTS2:CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem:Horažďovice
Obec s rozšířenou působností:Horažďovice
Katastrální plocha (ha):1 575
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:413
Nadmořská výška (m n.m.):583
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):13° 34' 21'' E , 49° 24' 51'' N
První písemná zpráva (rok): 1 352
Počet katastrů:4
Počet územně technických jednotek:4
Počet částí obce:4
PSČ:34101

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001471
z toho muži224
z toho ženy247

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001471
v tom ve věku0-1459
15-64318
65 a více let94

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší412
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného113
vyučení a stř. odborné bez mat.186
úplné střední s maturitou81
vyšší odborné a nástavbové11
vysokoškolské16
nezjištěné vzdělání5

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.457
Cizinci s dlouhodobým pobytem4
Osoby s občanstvím Slovenské republiky0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící224
Nezjištěné vyznání44

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem241
v tomzaměstnaní celkem234
nezaměstnaní celkem7

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem241
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov68
průmysl77
stavebnictví20
obchod,opravy motor. vozidel10
doprava, pošty a telekomunikace15
veřejná správa, obrana, soc. zabez.17
školství, zdravot., veter. a soc. činn.9

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec171
denně mimo obec132
denně mimo obec nad 60min.21

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti176
Cenzové domácnosti193
v tomúplné rodiny113
neúplné rodiny18
nerodinné domácnosti4
domácnosti jednotlivců58

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy144
Trvale obydlené domy - rodinné domy138
Neobydlené obydlené domy celkem69
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci40
Průměrné stáří trvale obydlených domů47
Domy podle vlastnictvísoukromých osob132
obce, státu2
bytové družstvo - SBD2
ostatní vlastnictví7

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy144
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť27
vodovodem139
plynem6
ústředním topením89

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty176
Trvale obydlené byty v rodin. domech146
Neobydlené byty72

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem176
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě119
v osobním vlastnictví12
nájemní18
člena bytového družstva5

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem176
Byty podle vybaveníplyn v bytě2
vodovod v bytě171
připojení na veřejnou kanalizační síť29
ústřední topení, etážové topení127
vlastní koupelna, sprchový kout161

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz