Vrčeň

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):558559
NUTS5:CZ0324558559
Obec s pověřeným úřadem:Nepomuk
Obec s rozšířenou působností:Nepomuk
LAU 1 (NUTS 4):CZ0324 - Plzeň-jih
NUTS3:CZ032 - Plzeňský kraj
NUTS2:CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem:Nepomuk
Obec s rozšířenou působností:Nepomuk
Katastrální plocha (ha):705
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:321
Nadmořská výška (m n.m.):520
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):13° 37' 8'' E , 49° 30' 29'' N
První písemná zpráva (rok): 1 189
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:1
PSČ:33541

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001324
z toho muži162
z toho ženy162

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001324
v tom ve věku0-1450
15-64225
65 a více let49

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší274
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného71
vyučení a stř. odborné bez mat.139
úplné střední s maturitou43
vyšší odborné a nástavbové6
vysokoškolské13
nezjištěné vzdělání2

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.318
Cizinci s dlouhodobým pobytem0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící71
Nezjištěné vyznání6

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem159
v tomzaměstnaní celkem149
nezaměstnaní celkem10

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem159
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov28
průmysl35
stavebnictví12
obchod,opravy motor. vozidel18
doprava, pošty a telekomunikace17
veřejná správa, obrana, soc. zabez.8
školství, zdravot., veter. a soc. činn.12

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec108
denně mimo obec90
denně mimo obec nad 60min.19

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti114
Cenzové domácnosti129
v tomúplné rodiny76
neúplné rodiny18
nerodinné domácnosti1
domácnosti jednotlivců34

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy93
Trvale obydlené domy - rodinné domy90
Neobydlené obydlené domy celkem32
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci20
Průměrné stáří trvale obydlených domů55
Domy podle vlastnictvísoukromých osob83
obce, státu1
bytové družstvo - SBD0
ostatní vlastnictví9

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy93
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť0
vodovodem88
plynem13
ústředním topením55

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty114
Trvale obydlené byty v rodin. domech96
Neobydlené byty32

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem114
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě74
v osobním vlastnictví0
nájemní25
člena bytového družstva0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem114
Byty podle vybaveníplyn v bytě14
vodovod v bytě109
připojení na veřejnou kanalizační síť0
ústřední topení, etážové topení77
vlastní koupelna, sprchový kout105

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz