Kozolupy

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):559059
NUTS5:CZ0325559059
Obec s pověřeným úřadem:Město Touškov
Obec s rozšířenou působností:Nýřany
LAU 1 (NUTS 4):CZ0325 - Plzeň-sever
NUTS3:CZ032 - Plzeňský kraj
NUTS2:CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem:Město Touškov
Obec s rozšířenou působností:Nýřany
Katastrální plocha (ha):551
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:1 039
Nadmořská výška (m n.m.):350
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):13° 15' 8'' E , 49° 45' 50'' N
První písemná zpráva (rok): 1 186
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:1
PSČ:33032

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001902
z toho muži451
z toho ženy451

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001902
v tom ve věku0-14123
15-64655
65 a více let124

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší779
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného191
vyučení a stř. odborné bez mat.325
úplné střední s maturitou180
vyšší odborné a nástavbové17
vysokoškolské55
nezjištěné vzdělání11

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.882
Cizinci s dlouhodobým pobytem0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící175
Nezjištěné vyznání71

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem466
v tomzaměstnaní celkem440
nezaměstnaní celkem26

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem466
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov18
průmysl164
stavebnictví50
obchod,opravy motor. vozidel59
doprava, pošty a telekomunikace28
veřejná správa, obrana, soc. zabez.28
školství, zdravot., veter. a soc. činn.43

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec337
denně mimo obec300
denně mimo obec nad 60min.16

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti354
Cenzové domácnosti387
v tomúplné rodiny209
neúplné rodiny47
nerodinné domácnosti7
domácnosti jednotlivců124

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy215
Trvale obydlené domy - rodinné domy192
Neobydlené obydlené domy celkem34
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci16
Průměrné stáří trvale obydlených domů57
Domy podle vlastnictvísoukromých osob194
obce, státu4
bytové družstvo - SBD7
ostatní vlastnictví9

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy215
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť0
vodovodem212
plynem125
ústředním topením171

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty354
Trvale obydlené byty v rodin. domech233
Neobydlené byty52

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem354
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě183
v osobním vlastnictví6
nájemní58
člena bytového družstva59

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem354
Byty podle vybaveníplyn v bytě175
vodovod v bytě346
připojení na veřejnou kanalizační síť0
ústřední topení, etážové topení279
vlastní koupelna, sprchový kout319

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz