Břasy

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):559725
NUTS5:CZ0326559725
Obec s pověřeným úřadem:Radnice
Obec s rozšířenou působností:Rokycany
LAU 1 (NUTS 4):CZ0326 - Rokycany
NUTS3:CZ032 - Plzeňský kraj
NUTS2:CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem:Radnice
Obec s rozšířenou působností:Rokycany
Katastrální plocha (ha):2 149
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:2 216
Nadmořská výška (m n.m.):458
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):13° 34' 42'' E , 49° 50' 13'' N
První písemná zpráva (rok): 1 379
Počet katastrů:4
Počet územně technických jednotek:4
Počet částí obce:5
PSČ:33824

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20012 033
z toho muži1 016
z toho ženy1 017

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20012 033
v tom ve věku0-14254
15-641 417
65 a více let362

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší1 779
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného448
vyučení a stř. odborné bez mat.804
úplné střední s maturitou397
vyšší odborné a nástavbové51
vysokoškolské70
nezjištěné vzdělání9

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.1 994
Cizinci s dlouhodobým pobytem0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie1

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící346
Nezjištěné vyznání189

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem1 046
v tomzaměstnaní celkem954
nezaměstnaní celkem92

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem1 046
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov72
průmysl368
stavebnictví135
obchod,opravy motor. vozidel77
doprava, pošty a telekomunikace73
veřejná správa, obrana, soc. zabez.59
školství, zdravot., veter. a soc. činn.85

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec613
denně mimo obec521
denně mimo obec nad 60min.75

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti794
Cenzové domácnosti861
v tomúplné rodiny505
neúplné rodiny67
nerodinné domácnosti41
domácnosti jednotlivců248

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy573
Trvale obydlené domy - rodinné domy542
Neobydlené obydlené domy celkem223
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci145
Průměrné stáří trvale obydlených domů54
Domy podle vlastnictvísoukromých osob530
obce, státu23
bytové družstvo - SBD0
ostatní vlastnictví17

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy573
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť356
vodovodem560
plynem133
ústředním topením412

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty794
Trvale obydlené byty v rodin. domech617
Neobydlené byty256

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem794
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě521
v osobním vlastnictví0
nájemní193
člena bytového družstva0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem794
Byty podle vybaveníplyn v bytě192
vodovod v bytě771
připojení na veřejnou kanalizační síť544
ústřední topení, etážové topení631
vlastní koupelna, sprchový kout745

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz