Tachov

Souhrnné informace
Status:Město
Typ sídla:Okresní město
ZUJ (kód obce):560715
NUTS5:CZ0327560715
Obec s pověřeným úřadem:Tachov
Obec s rozšířenou působností:Tachov
LAU 1 (NUTS 4):CZ0327 - Tachov
NUTS3:CZ032 - Plzeňský kraj
NUTS2:CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem:Tachov
Obec s rozšířenou působností:Tachov
Katastrální plocha (ha):4 085
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:12 699
Nadmořská výška (m n.m.):504
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):12° 38' 1'' E , 49° 47' 43'' N
První písemná zpráva (rok): 1 115
Počet katastrů:6
Počet územně technických jednotek:6
Počet částí obce:9
PSČ:34701

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.200112 696
z toho muži6 188
z toho ženy6 508

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.200112 696
v tom ve věku0-142 194
15-649 224
65 a více let1 278

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší10 502
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného2 522
vyučení a stř. odborné bez mat.4 068
úplné střední s maturitou2 720
vyšší odborné a nástavbové363
vysokoškolské701
nezjištěné vzdělání128

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.11 651
Cizinci s dlouhodobým pobytem140
Osoby s občanstvím Slovenské republiky36
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie14

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící2 154
Nezjištěné vyznání1 210

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem7 030
v tomzaměstnaní celkem6 625
nezaměstnaní celkem405

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem7 030
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov284
průmysl2 365
stavebnictví369
obchod,opravy motor. vozidel574
doprava, pošty a telekomunikace423
veřejná správa, obrana, soc. zabez.739
školství, zdravot., veter. a soc. činn.682

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec1 859
denně mimo obec1 269
denně mimo obec nad 60min.87

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti4 764
Cenzové domácnosti5 175
v tomúplné rodiny2 998
neúplné rodiny689
nerodinné domácnosti105
domácnosti jednotlivců1 383

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy1 499
Trvale obydlené domy - rodinné domy1 185
Neobydlené obydlené domy celkem116
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci13
Průměrné stáří trvale obydlených domů41
Domy podle vlastnictvísoukromých osob1 188
obce, státu55
bytové družstvo - SBD47
ostatní vlastnictví199

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy1 499
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť1 186
vodovodem1 489
plynem1 094
ústředním topením1 349

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty4 764
Trvale obydlené byty v rodin. domech1 298
Neobydlené byty300

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem4 764
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě1 138
v osobním vlastnictví1 682
nájemní863
člena bytového družstva843

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem4 764
Byty podle vybaveníplyn v bytě3 873
vodovod v bytě4 745
připojení na veřejnou kanalizační síť4 301
ústřední topení, etážové topení4 268
vlastní koupelna, sprchový kout4 701

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz