Brniště

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):561444
NUTS5:CZ0511561444
Obec s pověřeným úřadem:Mimoň
Obec s rozšířenou působností:Česká Lípa
LAU 1 (NUTS 4):CZ0511 - Česká Lípa
NUTS3:CZ051 - Liberecký kraj
NUTS2:CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:Mimoň
Obec s rozšířenou působností:Česká Lípa
Katastrální plocha (ha):2 666
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:1 346
Nadmořská výška (m n.m.):290
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):14° 42' 12'' E , 50° 43' 45'' N
První písemná zpráva (rok): 1 352
Počet katastrů:4
Počet územně technických jednotek:4
Počet částí obce:6
PSČ:47129

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20011 332
z toho muži670
z toho ženy662

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20011 332
v tom ve věku0-14263
15-64928
65 a více let141

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší1 069
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného373
vyučení a stř. odborné bez mat.482
úplné střední s maturitou160
vyšší odborné a nástavbové18
vysokoškolské33
nezjištěné vzdělání3

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.1 268
Cizinci s dlouhodobým pobytem1
Osoby s občanstvím Slovenské republiky1
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící177
Nezjištěné vyznání115

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem705
v tomzaměstnaní celkem659
nezaměstnaní celkem46

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem705
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov146
průmysl315
stavebnictví51
obchod,opravy motor. vozidel39
doprava, pošty a telekomunikace25
veřejná správa, obrana, soc. zabez.29
školství, zdravot., veter. a soc. činn.33

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec349
denně mimo obec294
denně mimo obec nad 60min.18

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti414
Cenzové domácnosti487
v tomúplné rodiny326
neúplné rodiny59
nerodinné domácnosti6
domácnosti jednotlivců96

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy314
Trvale obydlené domy - rodinné domy293
Neobydlené obydlené domy celkem68
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci46
Průměrné stáří trvale obydlených domů55
Domy podle vlastnictvísoukromých osob273
obce, státu12
bytové družstvo - SBD0
ostatní vlastnictví28

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy314
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť23
vodovodem310
plynem11
ústředním topením196

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty414
Trvale obydlené byty v rodin. domech332
Neobydlené byty82

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem414
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě270
v osobním vlastnictví18
nájemní87
člena bytového družstva0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem414
Byty podle vybaveníplyn v bytě5
vodovod v bytě408
připojení na veřejnou kanalizační síť31
ústřední topení, etážové topení315
vlastní koupelna, sprchový kout391

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz