Polevsko

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):561959
NUTS5:CZ0511561959
Obec s pověřeným úřadem:Nový Bor
Obec s rozšířenou působností:Nový Bor
LAU 1 (NUTS 4):CZ0511 - Česká Lípa
NUTS3:CZ051 - Liberecký kraj
NUTS2:CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:Nový Bor
Obec s rozšířenou působností:Nový Bor
Katastrální plocha (ha):445
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:405
Nadmořská výška (m n.m.):490
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):14° 31' 59'' E , 50° 47' 12'' N
První písemná zpráva (rok): 1 400
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:1
PSČ:47116

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001305
z toho muži156
z toho ženy149

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001305
v tom ve věku0-1449
15-64224
65 a více let32

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší256
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného60
vyučení a stř. odborné bez mat.130
úplné střední s maturitou42
vyšší odborné a nástavbové3
vysokoškolské20
nezjištěné vzdělání1

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.276
Cizinci s dlouhodobým pobytem0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící40
Nezjištěné vyznání37

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem179
v tomzaměstnaní celkem166
nezaměstnaní celkem13

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem179
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov6
průmysl96
stavebnictví13
obchod,opravy motor. vozidel14
doprava, pošty a telekomunikace6
veřejná správa, obrana, soc. zabez.6
školství, zdravot., veter. a soc. činn.12

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec118
denně mimo obec105
denně mimo obec nad 60min.4

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti102
Cenzové domácnosti123
v tomúplné rodiny65
neúplné rodiny18
nerodinné domácnosti3
domácnosti jednotlivců37

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy73
Trvale obydlené domy - rodinné domy66
Neobydlené obydlené domy celkem42
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci33
Průměrné stáří trvale obydlených domů52
Domy podle vlastnictvísoukromých osob60
obce, státu6
bytové družstvo - SBD0
ostatní vlastnictví7

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy73
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť30
vodovodem73
plynem55
ústředním topením47

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty102
Trvale obydlené byty v rodin. domech78
Neobydlené byty44

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem102
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě55
v osobním vlastnictví0
nájemní23
člena bytového družstva0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem102
Byty podle vybaveníplyn v bytě73
vodovod v bytě100
připojení na veřejnou kanalizační síť48
ústřední topení, etážové topení66
vlastní koupelna, sprchový kout92

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz