Sloup v Čechách

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):562050
NUTS5:CZ0511562050
Obec s pověřeným úřadem:Nový Bor
Obec s rozšířenou působností:Nový Bor
LAU 1 (NUTS 4):CZ0511 - Česká Lípa
NUTS3:CZ051 - Liberecký kraj
NUTS2:CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:Nový Bor
Obec s rozšířenou působností:Nový Bor
Katastrální plocha (ha):577
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:710
Nadmořská výška (m n.m.):292
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):14° 35' 20'' E , 50° 44' 20'' N
První písemná zpráva (rok): 1 324
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:1
PSČ:47152

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001701
z toho muži335
z toho ženy366

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001701
v tom ve věku0-1493
15-64462
65 a více let146

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší608
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného177
vyučení a stř. odborné bez mat.297
úplné střední s maturitou104
vyšší odborné a nástavbové11
vysokoškolské10
nezjištěné vzdělání9

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.660
Cizinci s dlouhodobým pobytem0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky2
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie1

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící130
Nezjištěné vyznání125

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem330
v tomzaměstnaní celkem302
nezaměstnaní celkem28

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem330
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov4
průmysl133
stavebnictví26
obchod,opravy motor. vozidel30
doprava, pošty a telekomunikace15
veřejná správa, obrana, soc. zabez.11
školství, zdravot., veter. a soc. činn.28

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec213
denně mimo obec186
denně mimo obec nad 60min.3

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti211
Cenzové domácnosti242
v tomúplné rodiny137
neúplné rodiny33
nerodinné domácnosti6
domácnosti jednotlivců66

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy165
Trvale obydlené domy - rodinné domy151
Neobydlené obydlené domy celkem60
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci49
Průměrné stáří trvale obydlených domů58
Domy podle vlastnictvísoukromých osob151
obce, státu6
bytové družstvo - SBD4
ostatní vlastnictví4

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy165
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť19
vodovodem164
plynem4
ústředním topením117

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty211
Trvale obydlené byty v rodin. domech183
Neobydlené byty72

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem211
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě153
v osobním vlastnictví0
nájemní3
člena bytového družstva17

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem211
Byty podle vybaveníplyn v bytě1
vodovod v bytě209
připojení na veřejnou kanalizační síť22
ústřední topení, etážové topení156
vlastní koupelna, sprchový kout190

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz