Lipová

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):562661
NUTS5:CZ0421562661
Obec s pověřeným úřadem:Šluknov
Obec s rozšířenou působností:Rumburk
LAU 1 (NUTS 4):CZ0421 - Děčín
NUTS3:CZ042 - Ústecký kraj
NUTS2:CZ04 - Severozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem:Šluknov
Obec s rozšířenou působností:Rumburk
Katastrální plocha (ha):1 283
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:584
Nadmořská výška (m n.m.):366
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):14° 21' 37'' E , 51° 0' 40'' N
První písemná zpráva (rok): 1 417
Počet katastrů:2
Počet územně technických jednotek:2
Počet částí obce:2
PSČ:40781

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001650
z toho muži305
z toho ženy345

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001650
v tom ve věku0-14119
15-64428
65 a více let103

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší531
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného210
vyučení a stř. odborné bez mat.216
úplné střední s maturitou77
vyšší odborné a nástavbové12
vysokoškolské11
nezjištěné vzdělání5

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.571
Cizinci s dlouhodobým pobytem7
Osoby s občanstvím Slovenské republiky3
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie1

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící125
Nezjištěné vyznání63

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem314
v tomzaměstnaní celkem270
nezaměstnaní celkem44

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem314
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov18
průmysl111
stavebnictví25
obchod,opravy motor. vozidel20
doprava, pošty a telekomunikace11
veřejná správa, obrana, soc. zabez.20
školství, zdravot., veter. a soc. činn.31

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec171
denně mimo obec126
denně mimo obec nad 60min.5

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti220
Cenzové domácnosti240
v tomúplné rodiny135
neúplné rodiny30
nerodinné domácnosti7
domácnosti jednotlivců68

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy152
Trvale obydlené domy - rodinné domy135
Neobydlené obydlené domy celkem15
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci11
Průměrné stáří trvale obydlených domů74
Domy podle vlastnictvísoukromých osob132
obce, státu6
bytové družstvo - SBD0
ostatní vlastnictví13

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy152
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť5
vodovodem143
plynem19
ústředním topením75

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty220
Trvale obydlené byty v rodin. domech160
Neobydlené byty19

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem220
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě122
v osobním vlastnictví8
nájemní46
člena bytového družstva0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem220
Byty podle vybaveníplyn v bytě12
vodovod v bytě210
připojení na veřejnou kanalizační síť7
ústřední topení, etážové topení107
vlastní koupelna, sprchový kout183

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz