Liberec

Souhrnné informace
Status:Statutární město
Typ sídla:Krajské město
ZUJ (kód obce):563889
NUTS5:CZ0513563889
Obec s pověřeným úřadem:Liberec
Obec s rozšířenou působností:Liberec
LAU 1 (NUTS 4):CZ0513 - Liberec
NUTS3:CZ051 - Liberecký kraj
NUTS2:CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:Liberec
Obec s rozšířenou působností:Liberec
Katastrální plocha (ha):10 609
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:103 853
Nadmořská výška (m n.m.):370
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):15° 3' 22'' E , 50° 46' 2'' N
První písemná zpráva (rok): 1 352
Počet katastrů:26
Počet územně technických jednotek:26
Počet částí obce:33
PSČ:46001

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.200199 102
z toho muži47 572
z toho ženy51 530

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.200199 102
v tom ve věku0-1415 241
15-6470 363
65 a více let13 498

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší83 861
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného16 388
vyučení a stř. odborné bez mat.29 745
úplné střední s maturitou23 224
vyšší odborné a nástavbové3 337
vysokoškolské9 334
nezjištěné vzdělání1 833

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.92 257
Cizinci s dlouhodobým pobytem1 051
Osoby s občanstvím Slovenské republiky366
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie86

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící16 913
Nezjištěné vyznání9 299

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem53 550
v tomzaměstnaní celkem49 919
nezaměstnaní celkem3 631

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem53 550
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov404
průmysl14 929
stavebnictví5 335
obchod,opravy motor. vozidel6 234
doprava, pošty a telekomunikace3 024
veřejná správa, obrana, soc. zabez.2 913
školství, zdravot., veter. a soc. činn.6 238

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec8 478
denně mimo obec4 641
denně mimo obec nad 60min.638

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti39 670
Cenzové domácnosti44 507
v tomúplné rodiny21 590
neúplné rodiny6 605
nerodinné domácnosti1 216
domácnosti jednotlivců15 096

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy10 007
Trvale obydlené domy - rodinné domy6 787
Neobydlené obydlené domy celkem582
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci145
Průměrné stáří trvale obydlených domů56
Domy podle vlastnictvísoukromých osob6 911
obce, státu960
bytové družstvo - SBD431
ostatní vlastnictví1 632

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy10 007
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť6 232
vodovodem9 888
plynem5 816
ústředním topením6 326

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty39 670
Trvale obydlené byty v rodin. domech9 140
Neobydlené byty3 255

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem39 670
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě7 277
v osobním vlastnictví6 984
nájemní12 007
člena bytového družstva9 967

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem39 670
Byty podle vybaveníplyn v bytě21 812
vodovod v bytě39 386
připojení na veřejnou kanalizační síť33 215
ústřední topení, etážové topení31 868
vlastní koupelna, sprchový kout38 091

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz