Libochovany

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):565156
NUTS5:CZ0423565156
Obec s pověřeným úřadem:Litoměřice
Obec s rozšířenou působností:Litoměřice
LAU 1 (NUTS 4):CZ0423 - Litoměřice
NUTS3:CZ042 - Ústecký kraj
NUTS2:CZ04 - Severozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem:Litoměřice
Obec s rozšířenou působností:Litoměřice
Katastrální plocha (ha):830
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:566
Nadmořská výška (m n.m.):143
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):14° 2' 21'' E , 50° 33' 60'' N
První písemná zpráva (rok): 1 057
Počet katastrů:2
Počet územně technických jednotek:2
Počet částí obce:2
PSČ:41103

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001551
z toho muži273
z toho ženy278

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001551
v tom ve věku0-1490
15-64374
65 a více let87

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší461
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného148
vyučení a stř. odborné bez mat.190
úplné střední s maturitou93
vyšší odborné a nástavbové10
vysokoškolské10
nezjištěné vzdělání10

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.518
Cizinci s dlouhodobým pobytem3
Osoby s občanstvím Slovenské republiky5
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící114
Nezjištěné vyznání28

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem261
v tomzaměstnaní celkem231
nezaměstnaní celkem30

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem261
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov13
průmysl52
stavebnictví28
obchod,opravy motor. vozidel24
doprava, pošty a telekomunikace51
veřejná správa, obrana, soc. zabez.38
školství, zdravot., veter. a soc. činn.17

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec195
denně mimo obec172
denně mimo obec nad 60min.4

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti194
Cenzové domácnosti231
v tomúplné rodiny141
neúplné rodiny30
nerodinné domácnosti0
domácnosti jednotlivců60

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy155
Trvale obydlené domy - rodinné domy143
Neobydlené obydlené domy celkem30
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci13
Průměrné stáří trvale obydlených domů62
Domy podle vlastnictvísoukromých osob142
obce, státu4
bytové družstvo - SBD3
ostatní vlastnictví6

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy155
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť81
vodovodem155
plynem12
ústředním topením121

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty194
Trvale obydlené byty v rodin. domech160
Neobydlené byty36

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem194
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě139
v osobním vlastnictví0
nájemní21
člena bytového družstva17

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem194
Byty podle vybaveníplyn v bytě4
vodovod v bytě190
připojení na veřejnou kanalizační síť103
ústřední topení, etážové topení148
vlastní koupelna, sprchový kout178

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz