Radovesice

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):565521
NUTS5:CZ0423565521
Obec s pověřeným úřadem:Libochovice
Obec s rozšířenou působností:Lovosice
LAU 1 (NUTS 4):CZ0423 - Litoměřice
NUTS3:CZ042 - Ústecký kraj
NUTS2:CZ04 - Severozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem:Libochovice
Obec s rozšířenou působností:Lovosice
Katastrální plocha (ha):510
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:486
Nadmořská výška (m n.m.):168
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):14° 4' 6'' E , 50° 24' 39'' N
První písemná zpráva (rok): 1 175
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:1
PSČ:41002

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001427
z toho muži211
z toho ženy216

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001427
v tom ve věku0-1464
15-64282
65 a více let81

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší363
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného116
vyučení a stř. odborné bez mat.170
úplné střední s maturitou56
vyšší odborné a nástavbové10
vysokoškolské9
nezjištěné vzdělání2

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.419
Cizinci s dlouhodobým pobytem1
Osoby s občanstvím Slovenské republiky0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící80
Nezjištěné vyznání55

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem213
v tomzaměstnaní celkem194
nezaměstnaní celkem19

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem213
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov43
průmysl64
stavebnictví32
obchod,opravy motor. vozidel17
doprava, pošty a telekomunikace6
veřejná správa, obrana, soc. zabez.17
školství, zdravot., veter. a soc. činn.12

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec126
denně mimo obec115
denně mimo obec nad 60min.4

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti166
Cenzové domácnosti175
v tomúplné rodiny104
neúplné rodiny23
nerodinné domácnosti1
domácnosti jednotlivců47

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy142
Trvale obydlené domy - rodinné domy141
Neobydlené obydlené domy celkem36
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci14
Průměrné stáří trvale obydlených domů52
Domy podle vlastnictvísoukromých osob139
obce, státu1
bytové družstvo - SBD0
ostatní vlastnictví2

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy142
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť109
vodovodem139
plynem122
ústředním topením84

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty166
Trvale obydlené byty v rodin. domech161
Neobydlené byty36

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem166
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě130
v osobním vlastnictví0
nájemní12
člena bytového družstva0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem166
Byty podle vybaveníplyn v bytě129
vodovod v bytě158
připojení na veřejnou kanalizační síť133
ústřední topení, etážové topení120
vlastní koupelna, sprchový kout158

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz