Mečeříž

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):565644
NUTS5:CZ0207565644
Obec s pověřeným úřadem:Benátky nad Jizerou
Obec s rozšířenou působností:Mladá Boleslav
LAU 1 (NUTS 4):CZ0207 - Mladá Boleslav
NUTS3:CZ020 - Středočeský kraj
NUTS2:CZ02 - Střední Čechy
Obec s pověřeným obecním úřadem:Benátky nad Jizerou
Obec s rozšířenou působností:Mladá Boleslav
Katastrální plocha (ha):706
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:483
Nadmořská výška (m n.m.):290
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):14° 44' 12'' E , 50° 17' 25'' N
První písemná zpráva (rok): 1 046
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:1
PSČ:29477

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001380
z toho muži188
z toho ženy192

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001380
v tom ve věku0-1466
15-64263
65 a více let51

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší314
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného83
vyučení a stř. odborné bez mat.158
úplné střední s maturitou50
vyšší odborné a nástavbové6
vysokoškolské14
nezjištěné vzdělání3

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.373
Cizinci s dlouhodobým pobytem0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící75
Nezjištěné vyznání2

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem190
v tomzaměstnaní celkem182
nezaměstnaní celkem8

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem190
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov30
průmysl56
stavebnictví22
obchod,opravy motor. vozidel17
doprava, pošty a telekomunikace14
veřejná správa, obrana, soc. zabez.11
školství, zdravot., veter. a soc. činn.15

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec123
denně mimo obec99
denně mimo obec nad 60min.10

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti140
Cenzové domácnosti149
v tomúplné rodiny89
neúplné rodiny12
nerodinné domácnosti0
domácnosti jednotlivců48

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy128
Trvale obydlené domy - rodinné domy125
Neobydlené obydlené domy celkem63
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci32
Průměrné stáří trvale obydlených domů49
Domy podle vlastnictvísoukromých osob119
obce, státu2
bytové družstvo - SBD2
ostatní vlastnictví4

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy128
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť0
vodovodem127
plynem3
ústředním topením91

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty140
Trvale obydlené byty v rodin. domech131
Neobydlené byty65

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem140
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě111
v osobním vlastnictví0
nájemní5
člena bytového družstva8

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem140
Byty podle vybaveníplyn v bytě1
vodovod v bytě131
připojení na veřejnou kanalizační síť0
ústřední topení, etážové topení105
vlastní koupelna, sprchový kout130

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz