Němčovice

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):566837
NUTS5:CZ0326566837
Obec s pověřeným úřadem:Radnice
Obec s rozšířenou působností:Rokycany
LAU 1 (NUTS 4):CZ0326 - Rokycany
NUTS3:CZ032 - Plzeňský kraj
NUTS2:CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem:Radnice
Obec s rozšířenou působností:Rokycany
Katastrální plocha (ha):1 101
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:173
Nadmořská výška (m n.m.):395
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):13° 34' 30'' E , 49° 52' 37'' N
První písemná zpráva (rok): 1 240
Počet katastrů:2
Počet územně technických jednotek:2
Počet částí obce:2
PSČ:33824

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001101
z toho muži53
z toho ženy48

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001101
v tom ve věku0-1413
15-6463
65 a více let25

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší88
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného22
vyučení a stř. odborné bez mat.46
úplné střední s maturitou14
vyšší odborné a nástavbové1
vysokoškolské2
nezjištěné vzdělání3

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.89
Cizinci s dlouhodobým pobytem0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící23
Nezjištěné vyznání28

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem49
v tomzaměstnaní celkem43
nezaměstnaní celkem6

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem49
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov10
průmysl12
stavebnictví5
obchod,opravy motor. vozidel4
doprava, pošty a telekomunikace4
veřejná správa, obrana, soc. zabez.3
školství, zdravot., veter. a soc. činn.2

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec31
denně mimo obec29
denně mimo obec nad 60min.1

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti44
Cenzové domácnosti49
v tomúplné rodiny20
neúplné rodiny5
nerodinné domácnosti3
domácnosti jednotlivců21

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy39
Trvale obydlené domy - rodinné domy38
Neobydlené obydlené domy celkem27
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci21
Průměrné stáří trvale obydlených domů72
Domy podle vlastnictvísoukromých osob37
obce, státu0
bytové družstvo - SBD0
ostatní vlastnictví2

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy39
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť6
vodovodem36
plynem0
ústředním topením18

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty44
Trvale obydlené byty v rodin. domech40
Neobydlené byty27

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem44
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě33
v osobním vlastnictví0
nájemní4
člena bytového družstva0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem44
Byty podle vybaveníplyn v bytě0
vodovod v bytě41
připojení na veřejnou kanalizační síť6
ústřední topení, etážové topení23
vlastní koupelna, sprchový kout39

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz