Krupka

Souhrnné informace
Status:Město
Typ sídla:Pověřený obecní úřad
ZUJ (kód obce):567639
NUTS5:CZ0426567639
Obec s pověřeným úřadem:Krupka
Obec s rozšířenou působností:Teplice
LAU 1 (NUTS 4):CZ0426 - Teplice
NUTS3:CZ042 - Ústecký kraj
NUTS2:CZ04 - Severozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem:Krupka
Obec s rozšířenou působností:Teplice
Katastrální plocha (ha):4 661
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:12 788
Nadmořská výška (m n.m.):300
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):13° 51' 29'' E , 50° 41' 4'' N
První písemná zpráva (rok): 1 305
Počet katastrů:11
Počet územně technických jednotek:11
Počet částí obce:9
PSČ:41741

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.200113 318
z toho muži6 516
z toho ženy6 802

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.200113 318
v tom ve věku0-142 629
15-649 433
65 a více let1 256

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší10 689
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného3 312
vyučení a stř. odborné bez mat.4 423
úplné střední s maturitou2 092
vyšší odborné a nástavbové247
vysokoškolské405
nezjištěné vzdělání210

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.12 082
Cizinci s dlouhodobým pobytem70
Osoby s občanstvím Slovenské republiky32
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie7

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící2 096
Nezjištěné vyznání846

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem6 745
v tomzaměstnaní celkem5 559
nezaměstnaní celkem1 186

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem6 745
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov83
průmysl1 792
stavebnictví672
obchod,opravy motor. vozidel840
doprava, pošty a telekomunikace436
veřejná správa, obrana, soc. zabez.370
školství, zdravot., veter. a soc. činn.605

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec3 757
denně mimo obec2 925
denně mimo obec nad 60min.195

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti4 977
Cenzové domácnosti5 497
v tomúplné rodiny3 008
neúplné rodiny805
nerodinné domácnosti90
domácnosti jednotlivců1 594

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy1 614
Trvale obydlené domy - rodinné domy1 321
Neobydlené obydlené domy celkem154
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci39
Průměrné stáří trvale obydlených domů58
Domy podle vlastnictvísoukromých osob1 334
obce, státu93
bytové družstvo - SBD116
ostatní vlastnictví68

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy1 614
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť887
vodovodem1 602
plynem1 046
ústředním topením1 265

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty4 977
Trvale obydlené byty v rodin. domech1 613
Neobydlené byty442

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem4 977
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě1 385
v osobním vlastnictví53
nájemní1 314
člena bytového družstva1 789

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem4 977
Byty podle vybaveníplyn v bytě2 879
vodovod v bytě4 943
připojení na veřejnou kanalizační síť4 039
ústřední topení, etážové topení3 240
vlastní koupelna, sprchový kout4 789

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz