Dolní Město

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):568601
NUTS5:CZ0631568601
Obec s pověřeným úřadem:Světlá nad Sázavou
Obec s rozšířenou působností:Světlá nad Sázavou
LAU 1 (NUTS 4):CZ0631 - Havlíčkův Brod
NUTS3:CZ063 - Kraj Vysočina
NUTS2:CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:Světlá nad Sázavou
Obec s rozšířenou působností:Světlá nad Sázavou
Katastrální plocha (ha):1 880
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:890
Nadmořská výška (m n.m.):440
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):15° 22' 56'' E , 49° 37' 40'' N
První písemná zpráva (rok): 1 386
Počet katastrů:4
Počet územně technických jednotek:4
Počet částí obce:6
PSČ:58233

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001856
z toho muži416
z toho ženy440

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001856
v tom ve věku0-14132
15-64572
65 a více let152

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší724
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného188
vyučení a stř. odborné bez mat.364
úplné střední s maturitou133
vyšší odborné a nástavbové9
vysokoškolské23
nezjištěné vzdělání7

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.809
Cizinci s dlouhodobým pobytem1
Osoby s občanstvím Slovenské republiky1
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící392
Nezjištěné vyznání193

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem394
v tomzaměstnaní celkem380
nezaměstnaní celkem14

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem394
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov45
průmysl191
stavebnictví27
obchod,opravy motor. vozidel24
doprava, pošty a telekomunikace10
veřejná správa, obrana, soc. zabez.19
školství, zdravot., veter. a soc. činn.32

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec247
denně mimo obec197
denně mimo obec nad 60min.6

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti303
Cenzové domácnosti349
v tomúplné rodiny217
neúplné rodiny35
nerodinné domácnosti2
domácnosti jednotlivců95

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy262
Trvale obydlené domy - rodinné domy257
Neobydlené obydlené domy celkem113
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci87
Průměrné stáří trvale obydlených domů44
Domy podle vlastnictvísoukromých osob251
obce, státu7
bytové družstvo - SBD0
ostatní vlastnictví3

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy262
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť133
vodovodem256
plynem5
ústředním topením174

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty303
Trvale obydlené byty v rodin. domech276
Neobydlené byty118

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem303
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě235
v osobním vlastnictví12
nájemní21
člena bytového družstva0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem303
Byty podle vybaveníplyn v bytě5
vodovod v bytě296
připojení na veřejnou kanalizační síť166
ústřední topení, etážové topení220
vlastní koupelna, sprchový kout284

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz