Pražmo

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):568813
NUTS5:CZ0802568813
Obec s pověřeným úřadem:Frýdek-Místek
Obec s rozšířenou působností:Frýdek-Místek
LAU 1 (NUTS 4):CZ0802 - Frýdek-Místek
NUTS3:CZ080 - Moravskoslezský kraj
NUTS2:CZ08 - Moravskoslezsko
Obec s pověřeným obecním úřadem:Frýdek-Místek
Obec s rozšířenou působností:Frýdek-Místek
Katastrální plocha (ha):355
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:906
Nadmořská výška (m n.m.):435
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):18° 29' 10'' E , 49° 36' 32'' N
První písemná zpráva (rok): 1 777
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:1
PSČ:73904

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20011 017
z toho muži500
z toho ženy517

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20011 017
v tom ve věku0-14199
15-64720
65 a více let98

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší818
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného219
vyučení a stř. odborné bez mat.300
úplné střední s maturitou216
vyšší odborné a nástavbové22
vysokoškolské53
nezjištěné vzdělání8

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.971
Cizinci s dlouhodobým pobytem2
Osoby s občanstvím Slovenské republiky10
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící508
Nezjištěné vyznání88

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem507
v tomzaměstnaní celkem425
nezaměstnaní celkem82

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem507
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov89
průmysl158
stavebnictví27
obchod,opravy motor. vozidel52
doprava, pošty a telekomunikace19
veřejná správa, obrana, soc. zabez.39
školství, zdravot., veter. a soc. činn.38

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec351
denně mimo obec293
denně mimo obec nad 60min.21

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti330
Cenzové domácnosti390
v tomúplné rodiny236
neúplné rodiny50
nerodinné domácnosti1
domácnosti jednotlivců103

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy176
Trvale obydlené domy - rodinné domy158
Neobydlené obydlené domy celkem36
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci33
Průměrné stáří trvale obydlených domů34
Domy podle vlastnictvísoukromých osob159
obce, státu2
bytové družstvo - SBD0
ostatní vlastnictví14

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy176
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť152
vodovodem173
plynem38
ústředním topením156

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty330
Trvale obydlené byty v rodin. domech198
Neobydlené byty44

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem330
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě174
v osobním vlastnictví0
nájemní134
člena bytového družstva0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem330
Byty podle vybaveníplyn v bytě44
vodovod v bytě329
připojení na veřejnou kanalizační síť305
ústřední topení, etážové topení313
vlastní koupelna, sprchový kout319

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz