Sobíňov

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):569518
NUTS5:CZ0631569518
Obec s pověřeným úřadem:Chotěboř
Obec s rozšířenou působností:Chotěboř
LAU 1 (NUTS 4):CZ0631 - Havlíčkův Brod
NUTS3:CZ063 - Kraj Vysočina
NUTS2:CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:Chotěboř
Obec s rozšířenou působností:Chotěboř
Katastrální plocha (ha):604
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:721
Nadmořská výška (m n.m.):555
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):15° 46' 1'' E , 49° 42' 4'' N
První písemná zpráva (rok): 1 358
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:1
PSČ:58262

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001600
z toho muži312
z toho ženy288

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001600
v tom ve věku0-1493
15-64400
65 a více let107

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší507
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného150
vyučení a stř. odborné bez mat.211
úplné střední s maturitou103
vyšší odborné a nástavbové9
vysokoškolské30
nezjištěné vzdělání4

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.580
Cizinci s dlouhodobým pobytem1
Osoby s občanstvím Slovenské republiky0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící201
Nezjištěné vyznání72

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem280
v tomzaměstnaní celkem269
nezaměstnaní celkem11

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem280
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov24
průmysl133
stavebnictví23
obchod,opravy motor. vozidel15
doprava, pošty a telekomunikace13
veřejná správa, obrana, soc. zabez.15
školství, zdravot., veter. a soc. činn.19

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec208
denně mimo obec179
denně mimo obec nad 60min.6

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti198
Cenzové domácnosti233
v tomúplné rodiny150
neúplné rodiny21
nerodinné domácnosti4
domácnosti jednotlivců58

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy180
Trvale obydlené domy - rodinné domy175
Neobydlené obydlené domy celkem53
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci41
Průměrné stáří trvale obydlených domů49
Domy podle vlastnictvísoukromých osob170
obce, státu3
bytové družstvo - SBD2
ostatní vlastnictví3

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy180
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť91
vodovodem176
plynem128
ústředním topením130

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty198
Trvale obydlené byty v rodin. domech185
Neobydlené byty54

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem198
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě164
v osobním vlastnictví0
nájemní5
člena bytového družstva11

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem198
Byty podle vybaveníplyn v bytě133
vodovod v bytě195
připojení na veřejnou kanalizační síť105
ústřední topení, etážové topení161
vlastní koupelna, sprchový kout189

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz