Hradec Králové

Souhrnné informace
Status:Statutární město
Typ sídla:Krajské město
ZUJ (kód obce):569810
NUTS5:CZ0521569810
Obec s pověřeným úřadem:Hradec Králové
Obec s rozšířenou působností:Hradec Králové
LAU 1 (NUTS 4):CZ0521 - Hradec Králové
NUTS3:CZ052 - Královéhradecký kraj
NUTS2:CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:Hradec Králové
Obec s rozšířenou působností:Hradec Králové
Katastrální plocha (ha):10 568
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:92 929
Nadmořská výška (m n.m.):235
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):15° 49' 58'' E , 50° 12' 33'' N
První písemná zpráva (rok): 1 073
Počet katastrů:21
Počet územně technických jednotek:21
Počet částí obce:21
PSČ:50002

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.200197 155
z toho muži46 626
z toho ženy50 529

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.200197 155
v tom ve věku0-1414 054
15-6467 978
65 a více let15 123

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší83 101
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného13 631
vyučení a stř. odborné bez mat.26 069
úplné střední s maturitou25 935
vyšší odborné a nástavbové4 100
vysokoškolské12 011
nezjištěné vzdělání1 355

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.92 458
Cizinci s dlouhodobým pobytem620
Osoby s občanstvím Slovenské republiky191
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie92

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící21 197
Nezjištěné vyznání9 412

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem50 630
v tomzaměstnaní celkem47 610
nezaměstnaní celkem3 020

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem50 630
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov732
průmysl10 442
stavebnictví4 063
obchod,opravy motor. vozidel7 048
doprava, pošty a telekomunikace3 020
veřejná správa, obrana, soc. zabez.4 014
školství, zdravot., veter. a soc. činn.8 223

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec6 505
denně mimo obec3 631
denně mimo obec nad 60min.620

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti37 783
Cenzové domácnosti42 233
v tomúplné rodiny22 459
neúplné rodiny6 130
nerodinné domácnosti863
domácnosti jednotlivců12 781

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy9 917
Trvale obydlené domy - rodinné domy7 528
Neobydlené obydlené domy celkem850
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci97
Průměrné stáří trvale obydlených domů45
Domy podle vlastnictvísoukromých osob7 648
obce, státu615
bytové družstvo - SBD647
ostatní vlastnictví907

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy9 917
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť8 185
vodovodem9 762
plynem8 386
ústředním topením7 370

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty37 783
Trvale obydlené byty v rodin. domech9 057
Neobydlené byty2 866

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem37 783
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě7 528
v osobním vlastnictví4 999
nájemní11 113
člena bytového družstva9 429

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem37 783
Byty podle vybaveníplyn v bytě31 160
vodovod v bytě37 396
připojení na veřejnou kanalizační síť35 678
ústřední topení, etážové topení33 419
vlastní koupelna, sprchový kout36 937

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz