Lužice

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):569844
NUTS5:CZ0712569844
Obec s pověřeným úřadem:Šternberk
Obec s rozšířenou působností:Šternberk
LAU 1 (NUTS 4):CZ0712 - Olomouc
NUTS3:CZ071 - Olomoucký kraj
NUTS2:CZ07 - Střední Morava
Obec s pověřeným obecním úřadem:Šternberk
Obec s rozšířenou působností:Šternberk
Katastrální plocha (ha):514
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:384
Nadmořská výška (m n.m.):242
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):17° 15' 34'' E , 49° 42' 57'' N
První písemná zpráva (rok): 1 131
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:1
PSČ:78501

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001358
z toho muži183
z toho ženy175

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001358
v tom ve věku0-1463
15-64244
65 a více let51

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší295
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného103
vyučení a stř. odborné bez mat.118
úplné střední s maturitou49
vyšší odborné a nástavbové9
vysokoškolské11
nezjištěné vzdělání5

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.348
Cizinci s dlouhodobým pobytem0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící112
Nezjištěné vyznání36

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem174
v tomzaměstnaní celkem155
nezaměstnaní celkem19

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem174
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov23
průmysl47
stavebnictví21
obchod,opravy motor. vozidel10
doprava, pošty a telekomunikace11
veřejná správa, obrana, soc. zabez.4
školství, zdravot., veter. a soc. činn.17

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec121
denně mimo obec101
denně mimo obec nad 60min.4

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti111
Cenzové domácnosti134
v tomúplné rodiny88
neúplné rodiny14
nerodinné domácnosti4
domácnosti jednotlivců28

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy90
Trvale obydlené domy - rodinné domy83
Neobydlené obydlené domy celkem9
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci2
Průměrné stáří trvale obydlených domů55
Domy podle vlastnictvísoukromých osob80
obce, státu1
bytové družstvo - SBD2
ostatní vlastnictví6

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy90
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť10
vodovodem90
plynem60
ústředním topením77

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty111
Trvale obydlené byty v rodin. domech87
Neobydlené byty11

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem111
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě79
v osobním vlastnictví0
nájemní16
člena bytového družstva7

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem111
Byty podle vybaveníplyn v bytě66
vodovod v bytě107
připojení na veřejnou kanalizační síť12
ústřední topení, etážové topení81
vlastní koupelna, sprchový kout105

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz