Větřkovice

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):570036
NUTS5:CZ0805570036
Obec s pověřeným úřadem:Vítkov
Obec s rozšířenou působností:Vítkov
LAU 1 (NUTS 4):CZ0805 - Opava
NUTS3:CZ080 - Moravskoslezský kraj
NUTS2:CZ08 - Moravskoslezsko
Obec s pověřeným obecním úřadem:Vítkov
Obec s rozšířenou působností:Vítkov
Katastrální plocha (ha):1 783
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:748
Nadmořská výška (m n.m.):462
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):17° 49' 14'' E , 49° 46' 50'' N
První písemná zpráva (rok): 1 298
Počet katastrů:2
Počet územně technických jednotek:2
Počet částí obce:2
PSČ:74743

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001780
z toho muži402
z toho ženy378

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001780
v tom ve věku0-14129
15-64554
65 a více let97

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší651
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného214
vyučení a stř. odborné bez mat.264
úplné střední s maturitou131
vyšší odborné a nástavbové14
vysokoškolské25
nezjištěné vzdělání3

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.762
Cizinci s dlouhodobým pobytem0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky1
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící588
Nezjištěné vyznání32

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem399
v tomzaměstnaní celkem366
nezaměstnaní celkem33

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem399
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov90
průmysl99
stavebnictví25
obchod,opravy motor. vozidel37
doprava, pošty a telekomunikace35
veřejná správa, obrana, soc. zabez.16
školství, zdravot., veter. a soc. činn.43

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec235
denně mimo obec209
denně mimo obec nad 60min.15

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti262
Cenzové domácnosti287
v tomúplné rodiny209
neúplné rodiny19
nerodinné domácnosti3
domácnosti jednotlivců56

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy182
Trvale obydlené domy - rodinné domy173
Neobydlené obydlené domy celkem32
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci6
Průměrné stáří trvale obydlených domů41
Domy podle vlastnictvísoukromých osob172
obce, státu1
bytové družstvo - SBD6
ostatní vlastnictví3

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy182
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť4
vodovodem175
plynem137
ústředním topením173

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty262
Trvale obydlené byty v rodin. domech231
Neobydlené byty44

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem262
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě179
v osobním vlastnictví3
nájemní7
člena bytového družstva23

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem262
Byty podle vybaveníplyn v bytě204
vodovod v bytě255
připojení na veřejnou kanalizační síť4
ústřední topení, etážové topení244
vlastní koupelna, sprchový kout252

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz