Hrádek

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):570052
NUTS5:CZ0521570052
Obec s pověřeným úřadem:Nechanice
Obec s rozšířenou působností:Hradec Králové
LAU 1 (NUTS 4):CZ0521 - Hradec Králové
NUTS3:CZ052 - Královéhradecký kraj
NUTS2:CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:Nechanice
Obec s rozšířenou působností:Hradec Králové
Katastrální plocha (ha):276
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:185
Nadmořská výška (m n.m.):275
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):15° 40' 32'' E , 50° 13' 7'' N
První písemná zpráva (rok): 1 352
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:1
PSČ:50315

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001180
z toho muži85
z toho ženy95

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001180
v tom ve věku0-1431
15-64120
65 a více let29

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší149
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného49
vyučení a stř. odborné bez mat.67
úplné střední s maturitou24
vyšší odborné a nástavbové3
vysokoškolské5
nezjištěné vzdělání1

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.172
Cizinci s dlouhodobým pobytem0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící37
Nezjištěné vyznání35

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem84
v tomzaměstnaní celkem76
nezaměstnaní celkem8

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem84
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov10
průmysl27
stavebnictví6
obchod,opravy motor. vozidel2
doprava, pošty a telekomunikace4
veřejná správa, obrana, soc. zabez.7
školství, zdravot., veter. a soc. činn.5

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec53
denně mimo obec45
denně mimo obec nad 60min.2

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti65
Cenzové domácnosti76
v tomúplné rodiny41
neúplné rodiny12
nerodinné domácnosti0
domácnosti jednotlivců23

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy54
Trvale obydlené domy - rodinné domy51
Neobydlené obydlené domy celkem9
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci5
Průměrné stáří trvale obydlených domů54
Domy podle vlastnictvísoukromých osob50
obce, státu4
bytové družstvo - SBD0
ostatní vlastnictví0

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy54
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť16
vodovodem52
plynem30
ústředním topením38

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty65
Trvale obydlené byty v rodin. domech57
Neobydlené byty9

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem65
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě47
v osobním vlastnictví0
nájemní8
člena bytového družstva0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem65
Byty podle vybaveníplyn v bytě35
vodovod v bytě61
připojení na veřejnou kanalizační síť20
ústřední topení, etážové topení46
vlastní koupelna, sprchový kout60

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz