Poříčí u Litomyšle

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):572373
NUTS5:CZ0533572373
Obec s pověřeným úřadem:Litomyšl
Obec s rozšířenou působností:Litomyšl
LAU 1 (NUTS 4):CZ0533 - Svitavy
NUTS3:CZ053 - Pardubický kraj
NUTS2:CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:Litomyšl
Obec s rozšířenou působností:Litomyšl
Katastrální plocha (ha):650
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:456
Nadmořská výška (m n.m.):435
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):16° 11' 38'' E , 49° 47' 54'' N
První písemná zpráva (rok): 1 361
Počet katastrů:2
Počet územně technických jednotek:2
Počet částí obce:3
PSČ:57001

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001412
z toho muži226
z toho ženy186

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001412
v tom ve věku0-1486
15-64260
65 a více let66

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší326
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného94
vyučení a stř. odborné bez mat.144
úplné střední s maturitou74
vyšší odborné a nástavbové4
vysokoškolské9
nezjištěné vzdělání1

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.398
Cizinci s dlouhodobým pobytem1
Osoby s občanstvím Slovenské republiky1
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící287
Nezjištěné vyznání78

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem186
v tomzaměstnaní celkem167
nezaměstnaní celkem19

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem186
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov47
průmysl51
stavebnictví31
obchod,opravy motor. vozidel9
doprava, pošty a telekomunikace4
veřejná správa, obrana, soc. zabez.4
školství, zdravot., veter. a soc. činn.15

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec120
denně mimo obec96
denně mimo obec nad 60min.7

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti134
Cenzové domácnosti146
v tomúplné rodiny95
neúplné rodiny16
nerodinné domácnosti2
domácnosti jednotlivců33

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy114
Trvale obydlené domy - rodinné domy112
Neobydlené obydlené domy celkem45
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci31
Průměrné stáří trvale obydlených domů37
Domy podle vlastnictvísoukromých osob105
obce, státu2
bytové družstvo - SBD6
ostatní vlastnictví1

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy114
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť0
vodovodem111
plynem36
ústředním topením83

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty134
Trvale obydlené byty v rodin. domech132
Neobydlené byty45

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem134
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě108
v osobním vlastnictví0
nájemní3
člena bytového družstva6

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem134
Byty podle vybaveníplyn v bytě37
vodovod v bytě129
připojení na veřejnou kanalizační síť0
ústřední topení, etážové topení107
vlastní koupelna, sprchový kout122

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz