Hradec nad Svitavou

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):572691
NUTS5:CZ0533572691
Obec s pověřeným úřadem:Svitavy
Obec s rozšířenou působností:Svitavy
LAU 1 (NUTS 4):CZ0533 - Svitavy
NUTS3:CZ053 - Pardubický kraj
NUTS2:CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:Svitavy
Obec s rozšířenou působností:Svitavy
Katastrální plocha (ha):2 471
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:1 714
Nadmořská výška (m n.m.):420
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):16° 28' 50'' E , 49° 42' 41'' N
První písemná zpráva (rok): 1 270
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:1
PSČ:56901

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20011 641
z toho muži834
z toho ženy807

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20011 641
v tom ve věku0-14278
15-641 176
65 a více let187

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší1 363
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného409
vyučení a stř. odborné bez mat.659
úplné střední s maturitou228
vyšší odborné a nástavbové19
vysokoškolské31
nezjištěné vzdělání17

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.1 598
Cizinci s dlouhodobým pobytem0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky5
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící620
Nezjištěné vyznání204

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem868
v tomzaměstnaní celkem779
nezaměstnaní celkem89

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem868
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov99
průmysl291
stavebnictví86
obchod,opravy motor. vozidel84
doprava, pošty a telekomunikace51
veřejná správa, obrana, soc. zabez.28
školství, zdravot., veter. a soc. činn.71

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec597
denně mimo obec477
denně mimo obec nad 60min.23

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti546
Cenzové domácnosti643
v tomúplné rodiny381
neúplné rodiny86
nerodinné domácnosti16
domácnosti jednotlivců160

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy446
Trvale obydlené domy - rodinné domy431
Neobydlené obydlené domy celkem53
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci18
Průměrné stáří trvale obydlených domů53
Domy podle vlastnictvísoukromých osob425
obce, státu6
bytové družstvo - SBD6
ostatní vlastnictví7

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy446
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť47
vodovodem443
plynem30
ústředním topením274

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty546
Trvale obydlené byty v rodin. domech490
Neobydlené byty71

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem546
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě440
v osobním vlastnictví8
nájemní41
člena bytového družstva16

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem546
Byty podle vybaveníplyn v bytě18
vodovod v bytě540
připojení na veřejnou kanalizační síť64
ústřední topení, etážové topení408
vlastní koupelna, sprchový kout492

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz