Nahořany

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):574261
NUTS5:CZ0523574261
Obec s pověřeným úřadem:Nové Město nad Metují
Obec s rozšířenou působností:Nové Město nad Metují
LAU 1 (NUTS 4):CZ0523 - Náchod
NUTS3:CZ052 - Královéhradecký kraj
NUTS2:CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:Nové Město nad Metují
Obec s rozšířenou působností:Nové Město nad Metují
Katastrální plocha (ha):1 416
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:584
Nadmořská výška (m n.m.):291
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):16° 4' 57'' E , 50° 21' 6'' N
První písemná zpráva (rok): 1 415
Počet katastrů:4
Počet územně technických jednotek:4
Počet částí obce:5
PSČ:54907

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001478
z toho muži231
z toho ženy247

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001478
v tom ve věku0-1466
15-64322
65 a více let90

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší412
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného97
vyučení a stř. odborné bez mat.196
úplné střední s maturitou94
vyšší odborné a nástavbové13
vysokoškolské9
nezjištěné vzdělání3

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.461
Cizinci s dlouhodobým pobytem0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky1
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící227
Nezjištěné vyznání60

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem243
v tomzaměstnaní celkem238
nezaměstnaní celkem5

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem243
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov61
průmysl62
stavebnictví16
obchod,opravy motor. vozidel24
doprava, pošty a telekomunikace15
veřejná správa, obrana, soc. zabez.10
školství, zdravot., veter. a soc. činn.14

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec137
denně mimo obec119
denně mimo obec nad 60min.3

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti182
Cenzové domácnosti201
v tomúplné rodiny122
neúplné rodiny14
nerodinné domácnosti2
domácnosti jednotlivců63

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy145
Trvale obydlené domy - rodinné domy140
Neobydlené obydlené domy celkem55
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci47
Průměrné stáří trvale obydlených domů56
Domy podle vlastnictvísoukromých osob133
obce, státu1
bytové družstvo - SBD5
ostatní vlastnictví1

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy145
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť72
vodovodem139
plynem3
ústředním topením80

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty182
Trvale obydlené byty v rodin. domech161
Neobydlené byty60

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem182
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě120
v osobním vlastnictví2
nájemní11
člena bytového družstva14

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem182
Byty podle vybaveníplyn v bytě6
vodovod v bytě175
připojení na veřejnou kanalizační síť87
ústřední topení, etážové topení112
vlastní koupelna, sprchový kout168

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz