Nové Město nad Metují

Souhrnné informace
Status:Město
Typ sídla:Obec s rozšířenou působností
ZUJ (kód obce):574279
NUTS5:CZ0523574279
Obec s pověřeným úřadem:Nové Město nad Metují
Obec s rozšířenou působností:Nové Město nad Metují
LAU 1 (NUTS 4):CZ0523 - Náchod
NUTS3:CZ052 - Královéhradecký kraj
NUTS2:CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:Nové Město nad Metují
Obec s rozšířenou působností:Nové Město nad Metují
Katastrální plocha (ha):2 313
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:9 517
Nadmořská výška (m n.m.):332
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):16° 9' 5'' E , 50° 20' 40'' N
První písemná zpráva (rok): 1 501
Počet katastrů:4
Počet územně technických jednotek:4
Počet částí obce:4
PSČ:54901

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.200110 074
z toho muži4 904
z toho ženy5 170

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.200110 074
v tom ve věku0-141 652
15-647 067
65 a více let1 355

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší8 422
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného1 615
vyučení a stř. odborné bez mat.3 119
úplné střední s maturitou2 505
vyšší odborné a nástavbové333
vysokoškolské793
nezjištěné vzdělání57

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.9 671
Cizinci s dlouhodobým pobytem29
Osoby s občanstvím Slovenské republiky21
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie3

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící3 513
Nezjištěné vyznání966

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem5 141
v tomzaměstnaní celkem4 953
nezaměstnaní celkem188

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem5 141
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov113
průmysl2 056
stavebnictví345
obchod,opravy motor. vozidel690
doprava, pošty a telekomunikace184
veřejná správa, obrana, soc. zabez.259
školství, zdravot., veter. a soc. činn.555

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec1 826
denně mimo obec1 487
denně mimo obec nad 60min.59

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti3 753
Cenzové domácnosti4 183
v tomúplné rodiny2 466
neúplné rodiny453
nerodinné domácnosti37
domácnosti jednotlivců1 227

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy1 625
Trvale obydlené domy - rodinné domy1 370
Neobydlené obydlené domy celkem182
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci48
Průměrné stáří trvale obydlených domů41
Domy podle vlastnictvísoukromých osob1 382
obce, státu66
bytové družstvo - SBD71
ostatní vlastnictví100

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy1 625
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť1 270
vodovodem1 614
plynem1 103
ústředním topením1 170

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty3 753
Trvale obydlené byty v rodin. domech1 706
Neobydlené byty404

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem3 753
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě1 412
v osobním vlastnictví756
nájemní637
člena bytového družstva636

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem3 753
Byty podle vybaveníplyn v bytě2 371
vodovod v bytě3 719
připojení na veřejnou kanalizační síť3 208
ústřední topení, etážové topení3 115
vlastní koupelna, sprchový kout3 604

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz