Břehy

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):574805
NUTS5:CZ0532574805
Obec s pověřeným úřadem:Přelouč
Obec s rozšířenou působností:Přelouč
LAU 1 (NUTS 4):CZ0532 - Pardubice
NUTS3:CZ053 - Pardubický kraj
NUTS2:CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:Přelouč
Obec s rozšířenou působností:Přelouč
Katastrální plocha (ha):1 132
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:1 010
Nadmořská výška (m n.m.):211
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):15° 34' 39'' E , 50° 3' 7'' N
První písemná zpráva (rok): 1 037
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:1
PSČ:53501

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001919
z toho muži450
z toho ženy469

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001919
v tom ve věku0-14133
15-64653
65 a více let133

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší786
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného148
vyučení a stř. odborné bez mat.352
úplné střední s maturitou203
vyšší odborné a nástavbové25
vysokoškolské48
nezjištěné vzdělání10

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.885
Cizinci s dlouhodobým pobytem0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky2
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící215
Nezjištěné vyznání77

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem480
v tomzaměstnaní celkem451
nezaměstnaní celkem29

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem480
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov30
průmysl187
stavebnictví41
obchod,opravy motor. vozidel39
doprava, pošty a telekomunikace29
veřejná správa, obrana, soc. zabez.26
školství, zdravot., veter. a soc. činn.36

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec379
denně mimo obec315
denně mimo obec nad 60min.29

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti332
Cenzové domácnosti371
v tomúplné rodiny230
neúplné rodiny47
nerodinné domácnosti2
domácnosti jednotlivců92

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy267
Trvale obydlené domy - rodinné domy263
Neobydlené obydlené domy celkem37
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci21
Průměrné stáří trvale obydlených domů40
Domy podle vlastnictvísoukromých osob251
obce, státu2
bytové družstvo - SBD4
ostatní vlastnictví5

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy267
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť198
vodovodem262
plynem213
ústředním topením203

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty332
Trvale obydlené byty v rodin. domech320
Neobydlené byty60

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem332
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě259
v osobním vlastnictví0
nájemní14
člena bytového družstva4

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem332
Byty podle vybaveníplyn v bytě237
vodovod v bytě323
připojení na veřejnou kanalizační síť253
ústřední topení, etážové topení264
vlastní koupelna, sprchový kout311

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz