Poběžovice u Přelouče

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):575470
NUTS5:CZ0532575470
Obec s pověřeným úřadem:Přelouč
Obec s rozšířenou působností:Přelouč
LAU 1 (NUTS 4):CZ0532 - Pardubice
NUTS3:CZ053 - Pardubický kraj
NUTS2:CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:Přelouč
Obec s rozšířenou působností:Přelouč
Katastrální plocha (ha):171
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:97
Nadmořská výška (m n.m.):248
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):15° 34' 55'' E , 49° 59' 28'' N
První písemná zpráva (rok): 1 399
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:1
PSČ:53501

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.200179
z toho muži36
z toho ženy43

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.200179
v tom ve věku0-1413
15-6454
65 a více let12

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší66
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného17
vyučení a stř. odborné bez mat.37
úplné střední s maturitou10
vyšší odborné a nástavbové2
vysokoškolské0
nezjištěné vzdělání0

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.78
Cizinci s dlouhodobým pobytem0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící26
Nezjištěné vyznání0

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem41
v tomzaměstnaní celkem37
nezaměstnaní celkem4

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem41
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov5
průmysl24
stavebnictví4
obchod,opravy motor. vozidel2
doprava, pošty a telekomunikace0
veřejná správa, obrana, soc. zabez.2
školství, zdravot., veter. a soc. činn.1

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec31
denně mimo obec29
denně mimo obec nad 60min.2

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti27
Cenzové domácnosti34
v tomúplné rodiny19
neúplné rodiny4
nerodinné domácnosti4
domácnosti jednotlivců7

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy26
Trvale obydlené domy - rodinné domy26
Neobydlené obydlené domy celkem15
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci11
Průměrné stáří trvale obydlených domů47
Domy podle vlastnictvísoukromých osob25
obce, státu0
bytové družstvo - SBD0
ostatní vlastnictví1

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy26
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť0
vodovodem25
plynem15
ústředním topením16

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty27
Trvale obydlené byty v rodin. domech27
Neobydlené byty15

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem27
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě25
v osobním vlastnictví0
nájemní1
člena bytového družstva0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem27
Byty podle vybaveníplyn v bytě16
vodovod v bytě26
připojení na veřejnou kanalizační síť0
ústřední topení, etážové topení22
vlastní koupelna, sprchový kout25

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz