Borovnice

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):576140
NUTS5:CZ0524576140
Obec s pověřeným úřadem:Kostelec nad Orlicí
Obec s rozšířenou působností:Kostelec nad Orlicí
LAU 1 (NUTS 4):CZ0524 - Rychnov nad Kněžnou
NUTS3:CZ052 - Královéhradecký kraj
NUTS2:CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:Kostelec nad Orlicí
Obec s rozšířenou působností:Kostelec nad Orlicí
Katastrální plocha (ha):819
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:377
Nadmořská výška (m n.m.):312
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):16° 14' 43'' E , 50° 3' 46'' N
První písemná zpráva (rok): 1 449
Počet katastrů:2
Počet územně technických jednotek:2
Počet částí obce:4
PSČ:51741

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001371
z toho muži184
z toho ženy187

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001371
v tom ve věku0-1468
15-64250
65 a více let53

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší303
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného76
vyučení a stř. odborné bez mat.157
úplné střední s maturitou53
vyšší odborné a nástavbové5
vysokoškolské9
nezjištěné vzdělání3

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.364
Cizinci s dlouhodobým pobytem0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící141
Nezjištěné vyznání47

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem183
v tomzaměstnaní celkem169
nezaměstnaní celkem14

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem183
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov33
průmysl60
stavebnictví13
obchod,opravy motor. vozidel12
doprava, pošty a telekomunikace13
veřejná správa, obrana, soc. zabez.2
školství, zdravot., veter. a soc. činn.14

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec125
denně mimo obec101
denně mimo obec nad 60min.4

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti138
Cenzové domácnosti151
v tomúplné rodiny80
neúplné rodiny23
nerodinné domácnosti1
domácnosti jednotlivců47

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy111
Trvale obydlené domy - rodinné domy109
Neobydlené obydlené domy celkem44
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci30
Průměrné stáří trvale obydlených domů41
Domy podle vlastnictvísoukromých osob101
obce, státu0
bytové družstvo - SBD7
ostatní vlastnictví1

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy111
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť33
vodovodem104
plynem1
ústředním topením64

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty138
Trvale obydlené byty v rodin. domech129
Neobydlené byty47

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem138
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě96
v osobním vlastnictví4
nájemní8
člena bytového družstva11

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem138
Byty podle vybaveníplyn v bytě0
vodovod v bytě128
připojení na veřejnou kanalizační síť41
ústřední topení, etážové topení90
vlastní koupelna, sprchový kout124

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz