Mokré

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):576522
NUTS5:CZ0524576522
Obec s pověřeným úřadem:Opočno
Obec s rozšířenou působností:Dobruška
LAU 1 (NUTS 4):CZ0524 - Rychnov nad Kněžnou
NUTS3:CZ052 - Královéhradecký kraj
NUTS2:CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:Opočno
Obec s rozšířenou působností:Dobruška
Katastrální plocha (ha):589
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:143
Nadmořská výška (m n.m.):262
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):16° 3' 59'' E , 50° 15' 33'' N
První písemná zpráva (rok): 1 390
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:1
PSČ:51771

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001164
z toho muži85
z toho ženy79

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001164
v tom ve věku0-1423
15-64115
65 a více let26

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší141
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného32
vyučení a stř. odborné bez mat.76
úplné střední s maturitou28
vyšší odborné a nástavbové2
vysokoškolské3
nezjištěné vzdělání0

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.162
Cizinci s dlouhodobým pobytem0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící50
Nezjištěné vyznání6

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem78
v tomzaměstnaní celkem74
nezaměstnaní celkem4

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem78
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov14
průmysl26
stavebnictví10
obchod,opravy motor. vozidel4
doprava, pošty a telekomunikace7
veřejná správa, obrana, soc. zabez.6
školství, zdravot., veter. a soc. činn.3

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec58
denně mimo obec38
denně mimo obec nad 60min.1

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti62
Cenzové domácnosti67
v tomúplné rodiny43
neúplné rodiny6
nerodinné domácnosti0
domácnosti jednotlivců18

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy54
Trvale obydlené domy - rodinné domy52
Neobydlené obydlené domy celkem20
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci8
Průměrné stáří trvale obydlených domů60
Domy podle vlastnictvísoukromých osob53
obce, státu1
bytové družstvo - SBD0
ostatní vlastnictví0

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy54
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť50
vodovodem53
plynem1
ústředním topením24

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty62
Trvale obydlené byty v rodin. domech59
Neobydlené byty22

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem62
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě53
v osobním vlastnictví0
nájemní4
člena bytového družstva0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem62
Byty podle vybaveníplyn v bytě1
vodovod v bytě61
připojení na veřejnou kanalizační síť58
ústřední topení, etážové topení40
vlastní koupelna, sprchový kout58

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz