Pohoří

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):576662
NUTS5:CZ0524576662
Obec s pověřeným úřadem:Dobruška
Obec s rozšířenou působností:Dobruška
LAU 1 (NUTS 4):CZ0524 - Rychnov nad Kněžnou
NUTS3:CZ052 - Královéhradecký kraj
NUTS2:CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:Dobruška
Obec s rozšířenou působností:Dobruška
Katastrální plocha (ha):629
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:683
Nadmořská výška (m n.m.):263
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):16° 5' 56'' E , 50° 17' 32'' N
První písemná zpráva (rok): 1 361
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:1
PSČ:51801

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001582
z toho muži281
z toho ženy301

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001582
v tom ve věku0-14118
15-64382
65 a více let82

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší464
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného114
vyučení a stř. odborné bez mat.228
úplné střední s maturitou88
vyšší odborné a nástavbové13
vysokoškolské16
nezjištěné vzdělání5

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.562
Cizinci s dlouhodobým pobytem0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie1

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící231
Nezjištěné vyznání93

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem268
v tomzaměstnaní celkem256
nezaměstnaní celkem12

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem268
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov24
průmysl108
stavebnictví30
obchod,opravy motor. vozidel14
doprava, pošty a telekomunikace14
veřejná správa, obrana, soc. zabez.13
školství, zdravot., veter. a soc. činn.28

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec194
denně mimo obec180
denně mimo obec nad 60min.7

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti194
Cenzové domácnosti212
v tomúplné rodiny138
neúplné rodiny25
nerodinné domácnosti1
domácnosti jednotlivců48

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy158
Trvale obydlené domy - rodinné domy155
Neobydlené obydlené domy celkem43
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci19
Průměrné stáří trvale obydlených domů44
Domy podle vlastnictvísoukromých osob153
obce, státu2
bytové družstvo - SBD0
ostatní vlastnictví3

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy158
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť139
vodovodem157
plynem3
ústředním topením101

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty194
Trvale obydlené byty v rodin. domech184
Neobydlené byty45

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem194
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě157
v osobním vlastnictví0
nájemní17
člena bytového družstva0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem194
Byty podle vybaveníplyn v bytě5
vodovod v bytě192
připojení na veřejnou kanalizační síť174
ústřední topení, etážové topení138
vlastní koupelna, sprchový kout188

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz