Přepychy

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):576689
NUTS5:CZ0524576689
Obec s pověřeným úřadem:Opočno
Obec s rozšířenou působností:Dobruška
LAU 1 (NUTS 4):CZ0524 - Rychnov nad Kněžnou
NUTS3:CZ052 - Královéhradecký kraj
NUTS2:CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:Opočno
Obec s rozšířenou působností:Dobruška
Katastrální plocha (ha):937
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:621
Nadmořská výška (m n.m.):305
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):16° 6' 24'' E , 50° 14' 9'' N
První písemná zpráva (rok): 1 355
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:1
PSČ:51732

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001594
z toho muži264
z toho ženy330

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001594
v tom ve věku0-1470
15-64375
65 a více let149

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší524
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného129
vyučení a stř. odborné bez mat.226
úplné střední s maturitou120
vyšší odborné a nástavbové15
vysokoškolské23
nezjištěné vzdělání11

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.516
Cizinci s dlouhodobým pobytem6
Osoby s občanstvím Slovenské republiky6
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící346
Nezjištěné vyznání12

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem273
v tomzaměstnaní celkem257
nezaměstnaní celkem16

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem273
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov30
průmysl85
stavebnictví18
obchod,opravy motor. vozidel22
doprava, pošty a telekomunikace10
veřejná správa, obrana, soc. zabez.22
školství, zdravot., veter. a soc. činn.36

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec161
denně mimo obec135
denně mimo obec nad 60min.9

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti181
Cenzové domácnosti201
v tomúplné rodiny125
neúplné rodiny22
nerodinné domácnosti2
domácnosti jednotlivců52

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy153
Trvale obydlené domy - rodinné domy148
Neobydlené obydlené domy celkem43
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci17
Průměrné stáří trvale obydlených domů51
Domy podle vlastnictvísoukromých osob146
obce, státu1
bytové družstvo - SBD1
ostatní vlastnictví5

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy153
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť71
vodovodem150
plynem2
ústředním topením103

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty181
Trvale obydlené byty v rodin. domech173
Neobydlené byty54

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem181
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě142
v osobním vlastnictví0
nájemní4
člena bytového družstva6

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem181
Byty podle vybaveníplyn v bytě1
vodovod v bytě178
připojení na veřejnou kanalizační síť87
ústřední topení, etážové topení128
vlastní koupelna, sprchový kout167

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz