Kruh

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):577243
NUTS5:CZ0514577243
Obec s pověřeným úřadem:Jilemnice
Obec s rozšířenou působností:Jilemnice
LAU 1 (NUTS 4):CZ0514 - Semily
NUTS3:CZ051 - Liberecký kraj
NUTS2:CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:Jilemnice
Obec s rozšířenou působností:Jilemnice
Katastrální plocha (ha):604
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:477
Nadmořská výška (m n.m.):426
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):15° 28' 49'' E , 50° 33' 56'' N
První písemná zpráva (rok): 1 386
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:1
PSČ:51401

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001499
z toho muži236
z toho ženy263

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001499
v tom ve věku0-1482
15-64341
65 a více let76

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší417
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného105
vyučení a stř. odborné bez mat.172
úplné střední s maturitou104
vyšší odborné a nástavbové12
vysokoškolské17
nezjištěné vzdělání7

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.486
Cizinci s dlouhodobým pobytem2
Osoby s občanstvím Slovenské republiky0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící111
Nezjištěné vyznání37

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem259
v tomzaměstnaní celkem247
nezaměstnaní celkem12

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem259
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov21
průmysl119
stavebnictví17
obchod,opravy motor. vozidel11
doprava, pošty a telekomunikace16
veřejná správa, obrana, soc. zabez.4
školství, zdravot., veter. a soc. činn.27

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec185
denně mimo obec138
denně mimo obec nad 60min.4

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti182
Cenzové domácnosti199
v tomúplné rodiny116
neúplné rodiny26
nerodinné domácnosti2
domácnosti jednotlivců55

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy131
Trvale obydlené domy - rodinné domy124
Neobydlené obydlené domy celkem67
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci58
Průměrné stáří trvale obydlených domů42
Domy podle vlastnictvísoukromých osob123
obce, státu1
bytové družstvo - SBD2
ostatní vlastnictví5

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy131
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť0
vodovodem125
plynem0
ústředním topením87

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty182
Trvale obydlené byty v rodin. domech158
Neobydlené byty75

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem182
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě120
v osobním vlastnictví1
nájemní13
člena bytového družstva11

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem182
Byty podle vybaveníplyn v bytě0
vodovod v bytě175
připojení na veřejnou kanalizační síť0
ústřední topení, etážové topení132
vlastní koupelna, sprchový kout165

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz