Tatobity

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):577596
NUTS5:CZ0514577596
Obec s pověřeným úřadem:Turnov
Obec s rozšířenou působností:Turnov
LAU 1 (NUTS 4):CZ0514 - Semily
NUTS3:CZ051 - Liberecký kraj
NUTS2:CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:Turnov
Obec s rozšířenou působností:Turnov
Katastrální plocha (ha):707
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:558
Nadmořská výška (m n.m.):398
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):15° 16' 23'' E , 50° 34' 16'' N
První písemná zpráva (rok): 1 543
Počet katastrů:2
Počet územně technických jednotek:2
Počet částí obce:2
PSČ:51253

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001523
z toho muži256
z toho ženy267

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001523
v tom ve věku0-1493
15-64335
65 a více let95

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší430
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného116
vyučení a stř. odborné bez mat.176
úplné střední s maturitou98
vyšší odborné a nástavbové11
vysokoškolské26
nezjištěné vzdělání3

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.490
Cizinci s dlouhodobým pobytem0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící136
Nezjištěné vyznání78

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem255
v tomzaměstnaní celkem247
nezaměstnaní celkem8

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem255
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov22
průmysl101
stavebnictví14
obchod,opravy motor. vozidel14
doprava, pošty a telekomunikace16
veřejná správa, obrana, soc. zabez.14
školství, zdravot., veter. a soc. činn.26

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec201
denně mimo obec151
denně mimo obec nad 60min.7

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti200
Cenzové domácnosti223
v tomúplné rodiny132
neúplné rodiny10
nerodinné domácnosti8
domácnosti jednotlivců73

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy161
Trvale obydlené domy - rodinné domy155
Neobydlené obydlené domy celkem108
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci65
Průměrné stáří trvale obydlených domů46
Domy podle vlastnictvísoukromých osob154
obce, státu1
bytové družstvo - SBD1
ostatní vlastnictví4

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy161
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť69
vodovodem159
plynem0
ústředním topením93

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty200
Trvale obydlené byty v rodin. domech182
Neobydlené byty114

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem200
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě149
v osobním vlastnictví1
nájemní9
člena bytového družstva4

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem200
Byty podle vybaveníplyn v bytě0
vodovod v bytě192
připojení na veřejnou kanalizační síť96
ústřední topení, etážové topení123
vlastní koupelna, sprchový kout180

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz