Vyskeř

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):577685
NUTS5:CZ0514577685
Obec s pověřeným úřadem:Turnov
Obec s rozšířenou působností:Turnov
LAU 1 (NUTS 4):CZ0514 - Semily
NUTS3:CZ051 - Liberecký kraj
NUTS2:CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:Turnov
Obec s rozšířenou působností:Turnov
Katastrální plocha (ha):961
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:405
Nadmořská výška (m n.m.):372
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):15° 9' 29'' E , 50° 31' 46'' N
První písemná zpráva (rok): 1 318
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:6
PSČ:51264

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001375
z toho muži182
z toho ženy193

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001375
v tom ve věku0-1464
15-64256
65 a více let55

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší311
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného65
vyučení a stř. odborné bez mat.138
úplné střední s maturitou78
vyšší odborné a nástavbové7
vysokoškolské15
nezjištěné vzdělání8

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.365
Cizinci s dlouhodobým pobytem1
Osoby s občanstvím Slovenské republiky0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící113
Nezjištěné vyznání60

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem196
v tomzaměstnaní celkem188
nezaměstnaní celkem8

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem196
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov27
průmysl88
stavebnictví8
obchod,opravy motor. vozidel18
doprava, pošty a telekomunikace7
veřejná správa, obrana, soc. zabez.2
školství, zdravot., veter. a soc. činn.8

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec134
denně mimo obec105
denně mimo obec nad 60min.7

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti149
Cenzové domácnosti154
v tomúplné rodiny95
neúplné rodiny9
nerodinné domácnosti5
domácnosti jednotlivců45

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy120
Trvale obydlené domy - rodinné domy116
Neobydlené obydlené domy celkem90
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci88
Průměrné stáří trvale obydlených domů46
Domy podle vlastnictvísoukromých osob111
obce, státu2
bytové družstvo - SBD0
ostatní vlastnictví4

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy120
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť46
vodovodem116
plynem5
ústředním topením67

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty149
Trvale obydlené byty v rodin. domech138
Neobydlené byty93

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem149
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě113
v osobním vlastnictví3
nájemní8
člena bytového družstva3

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem149
Byty podle vybaveníplyn v bytě1
vodovod v bytě145
připojení na veřejnou kanalizační síť58
ústřední topení, etážové topení82
vlastní koupelna, sprchový kout134

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz