Velký Vřešťov

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):579793
NUTS5:CZ0525579793
Obec s pověřeným úřadem:Dvůr Králové nad Labem
Obec s rozšířenou působností:Dvůr Králové nad Labem
LAU 1 (NUTS 4):CZ0525 - Trutnov
NUTS3:CZ052 - Královéhradecký kraj
NUTS2:CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:Dvůr Králové nad Labem
Obec s rozšířenou působností:Dvůr Králové nad Labem
Katastrální plocha (ha):850
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:228
Nadmořská výška (m n.m.):273
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):15° 45' 6'' E , 50° 21' 31'' N
První písemná zpráva (rok): 1 348
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:1
PSČ:54454

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001197
z toho muži101
z toho ženy96

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001197
v tom ve věku0-1434
15-64132
65 a více let31

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší163
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného42
vyučení a stř. odborné bez mat.59
úplné střední s maturitou38
vyšší odborné a nástavbové6
vysokoškolské15
nezjištěné vzdělání3

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.188
Cizinci s dlouhodobým pobytem0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící65
Nezjištěné vyznání16

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem93
v tomzaměstnaní celkem90
nezaměstnaní celkem3

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem93
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov26
průmysl17
stavebnictví13
obchod,opravy motor. vozidel8
doprava, pošty a telekomunikace5
veřejná správa, obrana, soc. zabez.3
školství, zdravot., veter. a soc. činn.9

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec61
denně mimo obec50
denně mimo obec nad 60min.1

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti67
Cenzové domácnosti80
v tomúplné rodiny44
neúplné rodiny8
nerodinné domácnosti0
domácnosti jednotlivců28

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy57
Trvale obydlené domy - rodinné domy54
Neobydlené obydlené domy celkem57
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci15
Průměrné stáří trvale obydlených domů46
Domy podle vlastnictvísoukromých osob50
obce, státu4
bytové družstvo - SBD0
ostatní vlastnictví3

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy57
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť15
vodovodem55
plynem1
ústředním topením35

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty67
Trvale obydlené byty v rodin. domech54
Neobydlené byty57

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem67
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě45
v osobním vlastnictví0
nájemní16
člena bytového družstva0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem67
Byty podle vybaveníplyn v bytě1
vodovod v bytě65
připojení na veřejnou kanalizační síť15
ústřední topení, etážové topení46
vlastní koupelna, sprchový kout61

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz