Křtiny

Souhrnné informace
Status:Městys
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):581828
NUTS5:CZ0641581828
Obec s pověřeným úřadem:Blansko
Obec s rozšířenou působností:Blansko
LAU 1 (NUTS 4):CZ0641 - Blansko
NUTS3:CZ064 - Jihomoravský kraj
NUTS2:CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:Blansko
Obec s rozšířenou působností:Blansko
Katastrální plocha (ha):1 118
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:828
Nadmořská výška (m n.m.):417
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):16° 44' 39'' E , 49° 17' 49'' N
První písemná zpráva (rok): 1 237
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:1
PSČ:67905

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001768
z toho muži369
z toho ženy399

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001768
v tom ve věku0-14117
15-64530
65 a více let121

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší651
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného124
vyučení a stř. odborné bez mat.264
úplné střední s maturitou162
vyšší odborné a nástavbové21
vysokoškolské80
nezjištěné vzdělání0

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.746
Cizinci s dlouhodobým pobytem0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící424
Nezjištěné vyznání69

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem386
v tomzaměstnaní celkem349
nezaměstnaní celkem37

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem386
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov57
průmysl104
stavebnictví32
obchod,opravy motor. vozidel33
doprava, pošty a telekomunikace20
veřejná správa, obrana, soc. zabez.26
školství, zdravot., veter. a soc. činn.56

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec234
denně mimo obec203
denně mimo obec nad 60min.32

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti263
Cenzové domácnosti296
v tomúplné rodiny193
neúplné rodiny39
nerodinné domácnosti5
domácnosti jednotlivců59

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy204
Trvale obydlené domy - rodinné domy190
Neobydlené obydlené domy celkem21
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci11
Průměrné stáří trvale obydlených domů46
Domy podle vlastnictvísoukromých osob172
obce, státu3
bytové družstvo - SBD0
ostatní vlastnictví29

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy204
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť157
vodovodem204
plynem166
ústředním topením168

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty263
Trvale obydlené byty v rodin. domech221
Neobydlené byty27

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem263
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě167
v osobním vlastnictví8
nájemní49
člena bytového družstva0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem263
Byty podle vybaveníplyn v bytě196
vodovod v bytě263
připojení na veřejnou kanalizační síť182
ústřední topení, etážové topení227
vlastní koupelna, sprchový kout247

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz