Vavřinec

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):582603
NUTS5:CZ0641582603
Obec s pověřeným úřadem:Blansko
Obec s rozšířenou působností:Blansko
LAU 1 (NUTS 4):CZ0641 - Blansko
NUTS3:CZ064 - Jihomoravský kraj
NUTS2:CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:Blansko
Obec s rozšířenou působností:Blansko
Katastrální plocha (ha):1 225
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:874
Nadmořská výška (m n.m.):545
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):16° 43' 11'' E , 49° 24' 9'' N
První písemná zpráva (rok): 1 374
Počet katastrů:3
Počet územně technických jednotek:3
Počet částí obce:3
PSČ:67913

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001822
z toho muži410
z toho ženy412

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001822
v tom ve věku0-14135
15-64574
65 a více let113

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší687
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného183
vyučení a stř. odborné bez mat.317
úplné střední s maturitou156
vyšší odborné a nástavbové8
vysokoškolské20
nezjištěné vzdělání3

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.806
Cizinci s dlouhodobým pobytem0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící445
Nezjištěné vyznání96

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem397
v tomzaměstnaní celkem372
nezaměstnaní celkem25

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem397
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov23
průmysl194
stavebnictví37
obchod,opravy motor. vozidel23
doprava, pošty a telekomunikace14
veřejná správa, obrana, soc. zabez.22
školství, zdravot., veter. a soc. činn.20

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec316
denně mimo obec272
denně mimo obec nad 60min.22

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti263
Cenzové domácnosti301
v tomúplné rodiny213
neúplné rodiny25
nerodinné domácnosti3
domácnosti jednotlivců60

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy226
Trvale obydlené domy - rodinné domy222
Neobydlené obydlené domy celkem59
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci40
Průměrné stáří trvale obydlených domů38
Domy podle vlastnictvísoukromých osob214
obce, státu4
bytové družstvo - SBD2
ostatní vlastnictví6

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy226
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť57
vodovodem226
plynem181
ústředním topením183

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty263
Trvale obydlené byty v rodin. domech253
Neobydlené byty65

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem263
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě206
v osobním vlastnictví0
nájemní4
člena bytového družstva8

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem263
Byty podle vybaveníplyn v bytě211
vodovod v bytě263
připojení na veřejnou kanalizační síť64
ústřední topení, etážové topení228
vlastní koupelna, sprchový kout253

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz