Brno

Souhrnné informace
Status:Statutární město
Typ sídla:Krajské město
ZUJ (kód obce):582786
NUTS5:CZ0642582786
Obec s pověřeným úřadem:Brno
Obec s rozšířenou působností:Brno
LAU 1 (NUTS 4):CZ0642 - Brno-město
NUTS3:CZ064 - Jihomoravský kraj
NUTS2:CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:Brno
Obec s rozšířenou působností:Brno
Katastrální plocha (ha):23 020
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:377 973
Nadmořská výška (m n.m.):203
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):16° 35' 59'' E , 49° 11' 43'' N
První písemná zpráva (rok): 1 091
Počet katastrů:48
Počet územně technických jednotek:58
Počet částí obce:48
PSČ:60200

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001376 172
z toho muži178 180
z toho ženy197 992

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001376 172
v tom ve věku0-1454 008
15-64263 289
65 a více let58 875

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší322 164
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného57 066
vyučení a stř. odborné bez mat.95 359
úplné střední s maturitou93 521
vyšší odborné a nástavbové14 955
vysokoškolské57 758
nezjištěné vzdělání3 505

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.356 473
Cizinci s dlouhodobým pobytem3 240
Osoby s občanstvím Slovenské republiky1 493
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie494

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící134 399
Nezjištěné vyznání32 183

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem194 436
v tomzaměstnaní celkem176 719
nezaměstnaní celkem17 717

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem194 436
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov1 972
průmysl36 710
stavebnictví18 636
obchod,opravy motor. vozidel25 206
doprava, pošty a telekomunikace12 312
veřejná správa, obrana, soc. zabez.12 294
školství, zdravot., veter. a soc. činn.29 545

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec19 025
denně mimo obec8 298
denně mimo obec nad 60min.1 456

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti151 724
Cenzové domácnosti167 740
v tomúplné rodiny80 619
neúplné rodiny26 407
nerodinné domácnosti4 926
domácnosti jednotlivců55 788

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy34 359
Trvale obydlené domy - rodinné domy25 058
Neobydlené obydlené domy celkem2 674
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci139
Průměrné stáří trvale obydlených domů51
Domy podle vlastnictvísoukromých osob26 179
obce, státu3 920
bytové družstvo - SBD1 844
ostatní vlastnictví2 259

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy34 359
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť30 964
vodovodem34 061
plynem33 161
ústředním topením24 042

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty151 724
Trvale obydlené byty v rodin. domech30 461
Neobydlené byty13 642

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem151 724
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě27 173
v osobním vlastnictví13 239
nájemní67 355
člena bytového družstva37 168

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem151 724
Byty podle vybaveníplyn v bytě134 136
vodovod v bytě150 988
připojení na veřejnou kanalizační síť147 740
ústřední topení, etážové topení125 500
vlastní koupelna, sprchový kout147 481

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz