Drásov

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):582972
NUTS5:CZ0643582972
Obec s pověřeným úřadem:Tišnov
Obec s rozšířenou působností:Tišnov
LAU 1 (NUTS 4):CZ0643 - Brno-venkov
NUTS3:CZ064 - Jihomoravský kraj
NUTS2:CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:Tišnov
Obec s rozšířenou působností:Tišnov
Katastrální plocha (ha):1 070
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:1 691
Nadmořská výška (m n.m.):270
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):16° 28' 41'' E , 49° 19' 55'' N
První písemná zpráva (rok): 1 240
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:1
PSČ:66424

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20011 164
z toho muži602
z toho ženy562

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20011 164
v tom ve věku0-14198
15-64779
65 a více let187

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší966
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného189
vyučení a stř. odborné bez mat.399
úplné střední s maturitou267
vyšší odborné a nástavbové29
vysokoškolské73
nezjištěné vzdělání9

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.1 125
Cizinci s dlouhodobým pobytem0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky1
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící563
Nezjištěné vyznání163

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem577
v tomzaměstnaní celkem548
nezaměstnaní celkem29

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem577
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov41
průmysl237
stavebnictví43
obchod,opravy motor. vozidel55
doprava, pošty a telekomunikace29
veřejná správa, obrana, soc. zabez.20
školství, zdravot., veter. a soc. činn.47

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec372
denně mimo obec298
denně mimo obec nad 60min.27

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti414
Cenzové domácnosti457
v tomúplné rodiny268
neúplné rodiny47
nerodinné domácnosti18
domácnosti jednotlivců124

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy309
Trvale obydlené domy - rodinné domy299
Neobydlené obydlené domy celkem39
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci10
Průměrné stáří trvale obydlených domů43
Domy podle vlastnictvísoukromých osob292
obce, státu3
bytové družstvo - SBD5
ostatní vlastnictví8

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy309
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť219
vodovodem308
plynem295
ústředním topením224

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty414
Trvale obydlené byty v rodin. domech372
Neobydlené byty62

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem414
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě309
v osobním vlastnictví11
nájemní13
člena bytového družstva24

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem414
Byty podle vybaveníplyn v bytě394
vodovod v bytě409
připojení na veřejnou kanalizační síť306
ústřední topení, etážové topení321
vlastní koupelna, sprchový kout401

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz